Skip to main content

Full text of "Studii de poezie pasoptista [2011]"

See other formats


Dr. Gianina Maria-Cristina Piciorus & 


5 


1. <* 


^>4 
1^1 


, 


■ 


pasoptista 

I 


I 
V^ 


: 


jipH Teologie pentru <\zi 
Dr. Gianina Maria- Cristina Piciorus Studii 
de 

poezie pasoptista Teologie pentru azi 

Bucuresti 
201l' Anatolida sau rasaritul lumii Anatolida sau Omul si fortele este un poem de 
proportii, primul pe tema cosmogenezei din literatura 
romana - inaintea, deci, a lui Eminescu. 

Autorul, Ion Heliade-Radulescu, s-a lasat sedus de 
anvergura subiectului si a unor compozitii prestigioase 
ale marii poezii europene, inspiratorii sai numindu-se 
Dante 1 (cu care se si compara, ca destin, la un moment 
dat - probabil ca personalitatea acestuia 1-a coplesit si 1-a 
obsedat), Milton 2 , Byron 3 sau Hugo 4 . 

Ultimii doi, alaturi de Goethe 5 , au revigorat tema 
cons Hint ei, mai bine zis a luptei din constiinta, intre 
spiritul de revoltd si sentimentul/ acceptarea vinovatiei, 
propulsand-o prin intermediul unor personaje care au 
retinut atentia si au fascinat publicul prin robustete. 

Modelul, arhetipul insurgentului care nu-si accepta 
vina era Satan (John Milton, Paradise Lost 6 ) sau Cain 
(Byron, Cain - desi Heliade 7 nu il traduce 8 ) - mai putin 
Hyperion (John Keats 9 ). 1 „Dante, de pilda, este un poet redescoperit si ridicat pe culmile admiratiei de 
scriitorii epocii romantice, de cei apartinand celui de al doilea val romantic, 
pentru a fi mai exacti, eel al generatiei lui Lamartine. [...] 

Aproape nu exista poet romantic in acea epoca caruia sa nu resune ecouri ale 
lecturilor dantesti, la Vigny, Hugo, Lamartine insusi, Quinet, Sante-Beuve s. a. 
Sau sa nu fi incercat traduceri ale Divinei comedii", pe care Heliade va incepe si 
el sa o traduca in proza, „in 1847, in paginile Curierului de ambe sexe", cf. 
Mircea Anghelescu, Echilibrul intre Antiteze. Heliade - o biografie, Ed. Univers 
enciclopedic, Bucuresti, 2001, p. 87. 

A se vedea si traducerea Divinei Comedii de George Pruteanu: 
http://www.pruteanu.ro/0rapid/03dante/dante.htm. 

2 A se vedea: http://ro.wikipedia.org/wiki/John_Milton. 

3 Idem: http://ro.wikipedia.org/wiki/George_Gordon_Byron. 

4 Idem: http://ro.wikipedia.org/wiki/Victor_Hugo. 

5 Idem: http://ro.wikipedia.org/wiki/Johann_Wolfgang_von_Goethe. 

6 Idem: http://www.archive.org/details/JohnMilton-ParadiseLost. 

7 Idem: http://ro.wikisource.org/wiki/Ion_Heliade_R%C4%83dulescu. 

8 „Intre numeroasele traduceri din Byron, efectuate de Heliade, nu figureaza 
Cain", cf. Paul Cornea, Oamenii inceputului de drum. Studii si cerceari asupra 
epocii pasoptiste, Ed. Cartea Romaneasca, Bucuresti, 1974, p. 187. 

„Pentru autorul Anatolidei, ce dintai forma primitiva a impilarii o reprezinta 
Cain, iar in istoria veche Faraon este personificatia biblica a tuturor despotilor, 
a tuturor privilegiatilor (Heliade, Biblicele). 

Paradigma tiranului nu este, in conceptia lui, o categorie disparuta, ci isi extinde 
umbra asupra umanitatii obediente, timide, care isi murmur acoperit revolta. 
[. . .] Caini si Nemrozi [...] totdeauna existard, ca si cutezanta frondei", cf. Elvira 
Sorohan, Ipostaze ale revoltei la Heliade Radulescu si Eminescu, Ed. Minerva, 
Bucuresti, 1982, p. 169-170. 

9 A se vedea: http://ro.wikipedia.org/wiki/John_Keats. Anatolida lui Heliade incepe cu crearea lumii si 
caderea demonilor si se si termina cu episodul primei 
crime/ primului fratricid din istoria omenirii. 

Tema este fundamental romantica, recursul la 
situatii arhetipale fiind ori un pretext pentru repunerea in 
discutie a libertatii si vinovatiei ori un context care ii 
ofera si mai multa justificare si greutate. 

Din aceasta perspective, Camus 10 si Sartre 11 (intre 
altii) nu fac decat sa prelungeasca disputele. . . 

Heliade ar fi avut nevoie de putin mai mult talent 
poetic, pentru un asemenea subiect, pe potriva aspiratiilor 
si a pretentiilor sale. Ramane insa de apreciat temeritatea 
intreprinderii lui. 

Autorul e insa un spirit macedonskian - aceasta nu 
reprezinta decat o alta formulare a faptului ca Macedonki 
ii preia umorile si dispozitiile, deopotriva cu extravaganta 
pretentiilor liter are. . . 

Poemul lui se caracterizeaza prin ceea ce Eminescu 
va denunta mai tarziu in opera lui Heliade: amestec de 
teologie si sofisme. 

Heliade nu e nici primul nici ultimul dintr-o serie 
de carturari/ intelectuali romani care au incercat sa 
reconditioneze/ reinventeze limba romana. 

Unii au facut-o cu mai mult simt al limbii, 
responsabilitate si talent si au reusit sa aduca anumite 
restructurdri lingvistice, stilistice si sintactice (sau eel 
putin sa impuna o viziune asupra mobilitdtii lexico- 
semantice a vocabularului), altii au exagerat pdgubos (in 
primul rand in dauna lor insisi), precum latinizantii de la 
Scoala Ardeleana si Heliade care incearca sa italienizeze 
limba romana, ajungand la experimente rizibile, care sunt 
citite si citate pentru stranietatea rezonantei si contrastul 
cu normalitatea, pe care il subliniaza. 

Anatolida nu este dintre poemele in care Heliade 
preface limba romana pana la a inventa un dialect, dar 
denota aceasta tendinta - ingrata pentru noi - a autorului, 
care va deveni cu timpul tot mai pronuntata. 

Finalitatea acestei operatii estetice (pretins 
estetice) asupra limbii romane era, in mod evident, aceea 
de a-i acorda poeziei/ versificatiei sale titlul excelentei - 
pretentie pentru care, si in zilele noastre, sunt destui 10 Idem: http://ro.wikipedia.org/wiki/Albert_Camus. 

11 Idem: http://ro.wikipedia.org/wiki/Jean-Paul_Sartre. intelectuali (nu neaparat poeti) dispusi in permanenta sa 
divagheze neologic si expresiv pana la polii vocabularului 
pentru a- si demonstra. . .autoritatea reflectiei pe care nu o 
au si nu au avut-o niciodata. 

Sunt Don Juanii stilistici ai teologo-filosofiei 
contemporane, care fdstdcesc limba romana si mintile 
crude si care sunt in stare sa creada ca ideile si gdndirea 
stau in fraze tensionate neologic si bombardate cu 
pensula lui Picasso. . . 

Insolitul situatiei din plan lingvistic se reproduce si 
la capitolul teologie. 

Heliade amesteca elementele de traditie ortodoxd 
cu influence literare din Milton si Byron, cu precadere, si 
cu ingrediente fanteziste proprii. 

Asadar: 7. Empireul si Tohu-Bohu Inalt, mai sus de ceruri, la locul nemuririi, 

In sfdnta atmosferd luminii celei vii, 

De unde-emand viata, si rdul fericirii 

Adapd, rdcoreste cerestile campii, 

Si spiritul agapei bureazd ambrozie 

Si-nmdrgdritd campii eternei beatituti, 

Spre-a creste-haritatea, angelica tarie 

Din care pureed pacea, divinele virtuti; 

Pe muntele de aur, in stand de adamante, 

Cu pulbere de stele, verzit de imortali, 

Umbrit de cedri-eterii, florat de amarante 

Si unde se dezvolta virtutile florali; 

Acolo unde-adie zefirul de clementd 

Prin arborii stiintei ce „Domnul! Domn!" soptesc 

In quietutea naltd d-amor, de inocenta, 

La rauri de viata ce „Domn!" iar murmuiesc; 

Pe culmea astui munte, sub tinda-omnipotentei, 

Inconjurat de angeli, puteri de serafimi, Acolo este tronul divinei providentei, 
Pe mii de miriade de repezi cherubimi. 

Cereascd armonie organe mii rasuna; 
Poetii-eternitdtii, serafi intraripati, 

Sub degete d-auzuri vii arpele instrund, 
Rdpiti in adorare, de Domnul insuflati. 

Fiinte de simtire, cu totul de vedere, 
Contempld in mirare p-eternul Iehova, 

In marele panhymniu, in sfdnta preveghere 
Intreg nemdrginitul rasuna: „ Osana!" 

P-acelasi tron, d-a dreapta, ndscut in prestiintd 

In sdnu-eternitdtii, de angeli nevazut, 

Etern era si Fiul, cu Pater d-o fiintd, 

Ca ddnsulfdrd margini sifara inceput. 

Cand pater alputerii, voind sd-l glorifice 
Ca un mostean al gloriei, ca Verb si creator, 

Puteri, virtuti intr-insul sd se identifwe 
Si-ntr-insul sd cunoascd p-al lor incepdtor, 

Ceresti, eterii trombe in spatiuri rasuna, 

Puteri, tdrii de angeli svol repezi, Un se pun; 

In juru-Omnipotentei minis trii toti s-adund, 

Atenti in tot amorul, ascultd, se supun, 

Vdd totipe Fiul gloriei I- a Patrelui sdu dreapta 
Si cunoscut seface Cuvdntul peste tot; 
La vocea-i mundiferd creatia asteaptd 

Si laudd, mdrire din arpele lor scot. 

Si spirite, si geniuri, si minti ce nasc stiintd 
Se-ntrec sd se inchine la Marele Cuvdnt, 

Prin el sd se-ntregeascd in toatd-a lor fiintd 
Si-ntr-insele sd cheme al lui cobordmdnt. 

O noud sdrbdtoare in ceruri se serbeazd; 

Trag toti cu-ardoare sfdnta, aduc carul eel viu 

Ce splende de lumind si de stiinti deraza. 

Pe ddnsul se aseazd Divinul Verb si Fiu, 7 A lui deflacari roate iau drumu-ntraripate ; 
Sunt cherubimi prea repezi ce-n mii de ochi lucesc; 

Orele-eternitatii la ddnsul inhdmate, 
D-apocalipse duse, spre secoli propdsesc; 

De angeli miriade preced si il urmeazd, 

Si carul naintdrii propasd ne-ncetat, 

Din iute in mai iute, si-n calea-i insemneazd 

Al lumii plan simbolic, d-atunci predestinat. 

Tdria inconjoard in sfdntd armonie 

Si cerurile toate de glorie se-mplinesc; 

Dreptatea, adevarul, stiinta, bucuria 

Rdsar intr-a lui urmd si cresc si se-nmultesc. 

Iar spiritele-ntr-insul, prin tragerea centrald, 
Celebrd imeneul, arzdnd ca mii de sori, 
Fiinte mii intr-una in nuntd-universald, 

Oflacdrd dinfldcdri, volvoare din volvori. 

Alpdcii spirit e una cu-al dragostei, bldndetii, 

Al dragostei s -alpdcii intr-una se unesc 

Cu al inteligentei s-al naltei frumusetii, 

Si toate iar in Domnul si cresc, si vietuiesc. 

Tot este viu in ceruri si totul e viata, 

S-o sfdntd armonie s-o unitatefac; 

Un plan e tras d-atuncea, si totul ne invata 

Ca sufletele noastre tot astfel se infac. 

Tot astfel se mdritd, tot astfel se-mpreuna, 

Asa pureed si astfel solia-si implinesc; 

Asa-ntr-a lor agape cafldcdri se adund 

Si tot asa ca raze la centru se unesc. 

Astfel Fiul Puterii in glorie nainteazd 
Din margine la alta, in drum triumfdtor; 
Iutimea naintdrii prin soapte cuvdnteaza 

Si vine iar de sadepe iron imperator. f***7 Se umple tot de glorie, de laudd, mdrire, 

Un singur cap arhangel rdmdne nemiscat; 

Distat in deitate, putere, fericire, 

Iar ca ministru-al cerului, el singur protostat. 

Onori si nemurire, tdrie, libertate 

Avea in cele nalte, de tot se bucura; 

Ci cum vdzu Cuvdntul, a lui divinitate, 

II dezvoltd in sinesi, si greu il apdsa. 

Sta mut mar ele- arhangel, cu degetul la gurd, 

Sta neclintit la postu-i si buzele-si musca, 

Fierbea trufia-ntr-insul, fierbea friguri de urd, 

D-a tdmplelor bdtaie ochi,fatd se rosea. 

Oribild durere defrunte il cuprinde 

Sifruntea i se umfld, nu-l mai incape loc; 

In cugetu-iprin urd concepe si s-aprinde, 

Turbeazd apostatul, o spumd e, unfoc. 

Plesneste al lui crestet. Ndscu pdcdtuirea; 

Frumoasd si ridentd ii svoala imprejur, 

Arhangelul rdsufld, resaltd-n el simtirea, 

Se-ncdntd d-a safdie intdiul duh sperjur. 

Se inamord; ea il rdpeste, 
Si mii de angeli o numesc sor', 

La toti ea rdde, ascunsfwr 
Pe toti petrece. La toti clipeste, 

Pe toti provoacd, la toti se-ntinde, 

Cu toti e dulce, ochii-i vorbesc; 

Si cap, si inimi la toti aprinde, 

Ard de pldcere, tremur, doresc. 

Ce mare si teribild la angeli incercare! 
Pe cine frumusetea-i nu l-arfi tulburat? 

Ofilie d-arhangel, ndscutd-n cugetare, 
Ofemine in spirit! Frumosul incarnat! 

Rdpindd, gratioasd, pldpdndd, -amdgitoare, 

Si umede si rumeni dulci buzi de Lucifer, 

Ofatd de sperantd si mdiniprea ddtdtoare, 

Un viitor ferice frumosii-i ochi ofer. A sexului ei gratii inspird voluptatea 

Si farmec peste farmec in corpu-i aerin; 

Miscarea ei seduce ca insdsi libertatea 

Si-nfata ei strdluce cafulger in senin. 

Cochetdfdrd margini, cereasca curtezana, 

Incatena vointa, pe toti ii captiva, 

Si toti in ea vazura de cer o suverand; 

Spre-a-i merita favoarea a-mpdrdti dorea. 

La toti le vine-n minte a-sipune rezidenta 

Mai sus de tronul pacii s-a se-ndumnezei, 

A-si insusi, a smulgepe seamd-si providenta 

Si sceptrul preatdriei spurcat a mdnui. 

In spiritul tiranidei strigard: Libertate! 

O mascd-amdgitoare infamei tiranii, 

Iar boltele eterii rdsund: Strdmbdtate! 

Din margine la alta trosnesc din temelii. 

A reusit cocheta; dar tipd,-ngdlbeneste, 
L-al sdu pdrinte-aleargd, si ochii ii sclipesc, 
Si tremurd la sdnu-i, de el s trans se lipeste, 
La piept si el o strange, si-ntr-una se unesc. 

Bubuie cerul, se scoald Impdratul; 

Duduie eterul, cdpasd urgia; 

Fulgere, vdlvoare in spatiu serpuiesc; 

Focul se-ntinde, curdtd pdcatul. 

Marea-exploziune arrestd-eternitatea; 

Saltd firmamentul si sorii se spdimdntd, 

Cugetul de crimape unde se-ntinde 

Tot desfigureaza, ca trdsnet incinde; 

Foe negru si rosu lumina se preface, 
Plumb e usurinta si cerul se desface; 
Cad rebelii-n spatiu si vdjdie cazdnd, 
Haos, abis mare-i asteaptd edscdnd. 

Pica si se schimbdpe cat tree din cer 

Capete de angeli, de demoni picioare, 

Aripd cereasca una se mai vede, 

Alta infernald la vale-nnegreste, 10 Monstru la alti capul in abis precede 

Tdlpile, lumina in cer mai luceste. 

Neagrd, fumegdndd acum sunt volvoare, 

Nume, suvenire din ceruri le pier. 

Se-nchide empireul. Cafulgerul strdluce 

Un gladiu defldcdri ce tine Mihael, 
Ce miriade d-angeli comandd si conduce, 
Sipacea le anuntdprea blandul Gabriel. 

"Cu tremur si teroare sd stdm pe loc, cu fried, 

La toti atentiune! Cdzutul e Satan!" 

Satan! rdsund cerul, Satan! se naltd, pica 

Satan! din sferd-n sferd, si-n haos urld — AN!!! 

Cu mult este mai mare edderea spirituald, 

Si nupotfi cuvinte a se asemdna 

Cu oricare eddere ce e materiald, 

E micd-asemdnare concret a se-ardta. 

Cdnd aste intunerici de lumi nenumdrate, 

Nestrdmutate astre si sateliti, planed 

Ce-si tin ale lor giruri prin cdi preinsemnate, 

Sori, centre partiale, spdimdntdtori cometi, 

Cdnd toate s-ar exmulge din marea concentrare, 
Iesind din a lor axe, si nu s-ar mai tinea, 

S-ar precipita-n spatiu spre-eterna lor pierzare 
Si una peste alta zdrobindu-se-ar cadea. 

Ast uiet ce arface totala-anomalie, 

Amestecul, ciocnirea, zgomult material, 

In ceartd elementele, cutremur in tdrie, 

N-ar face-atdta uiet ca-ast zvon spiritual. 

Ca soarele de mare, mai mare intre stele 

Si stinsi d-a lor lumina ca Urius, Titan, 

Asa cad legioane de spirite rebele, 

Moloh, Baal, Asmode, Dagon, Rimnon, Satan. 

Cad repezi noud zile; edderea se-ndeseazd, 

Din regiune-ntr-alta mai repezi vdjdiesc, 

Se-ntoarce fiecare spre ceruri, sd mai vaza, 

Si trdsnete-nmultite din urmd ii ajung. 11 Cad unul peste altul, ruine spirituale, 

Si se resping teribil, in spatiu se-ntind; 

Minti, spirite stupide, perverse sifatale, 

Cafldcdre in vortici tot haosul aprind. 

Si cad cazand ca mintea, s-afundd in turmente, 

Vdrteje ascutite, si tot se ascutesc, 

Si suierd vdlvoarea ca lupta-n elemente, 

Si negri, cat s-afundd, cu-atdta se negresc. 

Plesneste universul, abisul se despicd, 

Tartarul se deschide; defoc un ocean 

Se-ntinde fdrd margini, si demonii tot pica, 

Cei mari tot mai nainte, din toti mai greu - Satan. 

Acesta, ca alt soare, si incd si mai mare 

Si repede ca mintea, cu uiet ajungdnd, 

In Tartar urldnd cade, s-afundd ca-ntr-o mare, 

Cat universu-n spatiu deschide volbordnd. 

Se varsa, stropesc fldcdri, ca insola rdsare, 

Laut in focul gheenei, ca-n juramdnt fatal, 

Uimit scuturd capul, se-neacd de turbare 

Si grintd la cer dintii teribil, infernal. 

Cu-acelasi zgomult cade si Belzebuth, Astaroh, 

Talmuth, Homos, Asmode, Dagon, Mamuth, Baal, 

Astoret, Isis, Orus, Moloh, Balmol, Briaroh, 

Brihmuter, Gorgon, Bulhah, Rimnon si Belial. 

Tartarul zbiard, grintd si tremurd-n turbare, 

Si tipete teribili rdstipd, bubuiesc; 

Lung urld si rdsurld vendicta, razbunare, 

Blestemd providenta, la ceruri greu hulesc. 

Ca unde-ntdrdtate cdnd std o vijelie, 

Dezmdsurate unde cdnd grele cad, plesnesc, 

Asa muntii de fldcdri, dup-astd-anomalie, 

In flisv plesnesc, se naltd, iar cad si iar plesnesc. 

S-alind-apoi tumultul si nu mai e vedere, 
Profund, mare-ntuneric in mijlocul defoc, 

Vdrteje defum negru roteaza in tacere; 
Zdrobiti abia demonii se-ntorc, isi catd loc. 12 Si ce loc sd-si mai afle? in locul de durere, 

In locul din afard si unde nu ajung 

Nicipace, nici repaos, nici semne de tdcere: 

Exotic intuneric s-eternul suspin lung? 

Cdnd s-ar lua unime in loc de mdsurare 

O razd de la soare sipdnd lapdmdnt, 

D-acipdnd la ceruri e mare depdrtare! 

Unimi d-astd mdsurd nenumdrate sunt. 

Sau cat este din centrul al centrelor tdriei 

Si pdnd peste polul si eel mai depdrtat, 

De sapte ori atdta Principiul fericirii 

A-mpins rdul din ceruri damndrii rezervat. 

Aci, stdtuti demonii de lunga lor eddere, 

De trdsnetele juste pdtrunsi si sfdsiati, 

Incep sd misuiascd in vasta inedpere, 

Intr-un noroi defldcdri de tot desfigurati. 

Jurati d-atunci la rele, l-a cerului urgie, 

D-atunci asupra lumii inventa si trimit 

Invidia, impostura, infama calomnie 

Si morburile to ate, pdcatul inmultit, 

Coruptiunea toantd, trufia-mpilatoare, 

Codarda-ipocrizie, parodiat amor, 

Teribila minciune si moartea destructoare, 

Discordii paricide, rezbel ucizdtor. 

Oriceflagel al lumii si orice sacrilege 

Si guerrele civile aicea se incep; 

D-aicea screme iadul si domniifar 'de lege, 

Popoarele rebele aicea se concep. Titlul insusi, Empireul si Tohu-Bohu, vorbeste de la 
sine despre sintezele pe care le face Heliade. 

Cerestile cdmpii reprezinta o sintagma calchiata 
dupa plains of Heaven, din Paradise Lost al lui Milton. 
(Alecsandri foloseste si el, in Dan, cdpitan de plai, 
expresia cerestile abisuri : O tintd de lumind prin umbra 
viu inoatd. / Ea creste, se inaltd pe zare ca o roatd / Si 
umple de vdpaie cerestile abisuri). 13 Raul fericirii face referire la raul care curgea din 
Eden, „care uda raiul" (Fac. 2, 10). 

Apelul la metalele pretioase (muntele de aur, in 
stand de adamante, /.../ florat de amarante) este tot de 
inspiratie biblica, din vedeniile Sfintilor Proroci sau din 
Apocalipsa. 

Referirile la clima blanda a Raiului (unde-adie 
zefirul cu clementa) sunt o preluare a unei conceptii 
transmise pe filon traditional. 

Cazaniile romanesti vechi, precum cea a lui 
Varlaam, contin aceasta precizare: „Asea si Raiul iaste 
zidit de Dumnedzau sus la rasarit, pre munti inalti si 
frumosi, unde-s vdnturi vesele, nice foarte calde, nice 
foarte reci (s. n.), si vazduh luminat" 12 . 

Arburii stiintei fac trimitere la „pomul cunostintei 
binelui si raului" (Fac. 2, 17) si la ceilalti pomi din Rai. 

De remarcat este faptul ca. pomii si raurile soptesc 
si murmurd numele Domnului, ca - adica - glasul naturii 
este liturghisitor si pedagog. 

Autorul tinde sa. asume o semnificatie mai inalta, 
alegorica, pomilor si raurilor din Rai, pentru ca pomii 
sunt ai stiintei, iar raurile sunt rduri de viata. 

Putin mai tarziu, poezia lui Eminescu va fi plina de 
soapte de frunze, freamdt de codru si murmur de izvoare. 

Tronul lui Dumnezeu, al divinei providentei 
(Milton: Eternal Providence) asezat pe mil de miriade de 
rdpezi cherubimi, este o imagine traditionala, de la Dan. 
7, 10: „mii de mii Ii slujeau si miriade de miriade stateau 
inaintea Lui". 

Bineinteles ca Heliade nu se poate abtine sa nu-i 
numeasca pe heruvimi poetii-eternitdtii - sa stabileasca, 
adica, inca o data, o paralela intre poeti si ingeri. 

Dumnezeu este numit eternul Iehova, dupa Vechiul 
Testament. 

Heliade are o predilectie pentru numele Iehova mai 
mult decat pentru Dumnezeu. 

De aceea am presupus ca, atunci cand Eminescu 
spune Eu nu cred nici in Iehova, s-ar putea sa se refere la 
imaginea asupra lui Dumnezeu pe care incerca sa o 
impuna Heliade in scrierile lui. E in continuare un subiect 
de reflectie... 12 Varlaam, Cazania (1643), editie ingrijita de J. Byck, Ed. Academei RSR, 
Bucuresti, 1966, p. 302-303. 14 In exprimarile teologic-neclare ale acestuia, faptul 
ca tronul divinei providentei se afla sub tinda- 
omnipotintei nu cred ca vrea sa exprime totusi o teorie 
subordinatianista, pentru ca, putin mai departe spune 
destul de limpede: Etern era si Fiul, cu Pater d-ofiintd, / 
Ca ddnsulfdrd margini sifdra inceput. 

Creatia vine intru fiintd la porunca lui Dumnezeu, 
sau, in limba heliadesca: la vocea mundiferd a 
Cuvantului, a Verbului creator. 

Ingerii sunt spirite, si geniuri, si minti ce nasc 
stiintd, care se inchina la Marele Cuvdnt. 

Carul eel viu al lui Dumnezeu, care de stiinti 
deraza (cu un termen vechi, folosit adesea de Dosoftei, 
dar si de Miron Costin, in niste versuri inserate la sfarsitul 
Psaltirii in versuri a lui Dosoftei, tiparita in 1673: 
Neamulu Tdrdi Moldovii de unde daradza? / Din iara 

1 % 

Italiei, tot omul sa creadza... ) si pe care se aseaza 
Divinul Verb si Fiu, face referire la Ps. 103, 4: „Cel ce 
umbli peste aripile vanturilor [duhurilor]". 

Este ceea ce Dosoftei numeste, poetizand: Caii It[i] 
sunt iuti ca vdntul, / De mdrg unde Ti-i cuvdntul / Si ca 
gdndul mdrg de tare /Ingerii Tdi cei cdlare. 

Despre car vorbeste si Antim Ivireanul ca sunt 
heruvimii si duhurile ceresti/ ingerii, trimitand la alt 
verset cu sens similar, de la Ps. 17, 12: „Si S-a suit pe 
heruvimi si a zburat; zburat-a pe aripile vantului [vdnt si 
duh au etimologie comuna]" 14 . 

A lui [carului] de fldcdri roate iau drumu- 
ntraripate; / Sunt cherubimi preardpezi ce-n mii de ochi 
lucesc: versurile sunt inspirate din Iez. 10, 9-12: 

„Cautand eu atunci, am vazut langa heruvimi patru 
roti, cate o roata langa fiecare heruvim; rotile acestea erau 
la vedere ca si crisolitul. [...] 

Tot trupul heruvimilor, spatele lor, mainile lor si 
aripile lor erau pline de ochi; asemenea si rotile, toate 
cele patru roti de jur imprejur". 

Existenta fiintelor spirituale, a sfmtilor ingeri, 
impreuna cu Dumnezeu, este numita: nuntd-universald. 13 Dosoftei, Opere, 1, Versuri, editie critic de N. A. Ursu, studiu introductiv de 
Al. Andriescu, Ed. Minerva, Bucuresti, 1978, p. 336. 

14 Antim Ivireanul, Opere, editie de Gabriel Strempel, Ed. Minerva, Bucuresti, 
1972, p. 105-106. 15 Si toate iar in Domnul si cresc si vietuiesc face 
aluzie la Fapt. 17, 28: „in El traim si ne miscam si 
suntem". 

Strofa in intregime poate fi o poetizare a profetiei 
mesianice de la Is. 11, 2, prin care Heliade afirma ca 
Duhul lui Hristos, al lui Dumnezeu-Cuvantul, se afla in 
ingerii Sai si datorita acestui fapt domneste armonia in 
toata lumea spirituals. 

Cea de-a doua parte a fragmentului poetic citat 
incearca sa descrie caderea unei parti din numaral 
ingerilor si este, in buna masura, mai fantezistd. 

Heliade afirma ca motivul caderii a fost invidia 
unuia dintre arhangheli fata de Dumnezeu-Cuvantul. 

Afirmatia aceasta apare in Cronograful Sfantului 
Dimitrie al Rostovului (pe care 1-a detinut in manuscris si 
Eminescu): 

„Iar pricina mandriei celei ingeresti, unii teologi o 
zic ca este de acest fel: ca si cum, adica Domnul 
Dumnezeu ar fi descoperit Ingerilor taina intruparii 
Cuvantului, prin care avea a se impreuna Dumnezeirea cu 
omenirea, in Fata [persoana] lui Hristos, Caruia toata 
zidirea ingereasca este datoare a I se inchina. 

Deci unul din cei mai mari ingeri, care se chema de 
lumind purtdtor [Lucifer, Luceafar], vazandu-si inaltimea 
si slava firii sale celei ingeresti, si socotind si simplitatea 
ce va sa fie a firii omenesti celei de tarana, s-a mandrit si 
s-a gandit sa nu se inchine lui Dumnezeu-Cuvantul, Cel 
ce avea sa Se intrupeze, si zicea intra sine: La cer ma voi 
sui si voifi asemenea Celui Prea Inalt. 

Iar aceasta socoteala a ingerilor de descoperirea 
tainei intruparii Cuvantului, acei teologi o numesc [o 
deduc] din scriptura aceasta: Sfantul Apostol Pavel in 
trimiterile evreilor [Epistola catre evrei] in capitolul 1 
scrie: Iar cdnd iardsi aduce pe Cel Intdi Ndscut in lume, 
zice: „Sa se inchine Lui toti ingerii lui Dumnezeu" 
(Evrei, 1, 7). 

Aceasta zicere iarasi semuind-o [raportand-o la 
inceputurile lumii, pentra ca Apostolul zice: iardsi], aduc 
dovada cum ca de doua ori Fiul lui Dumnezeu S-a adus in 
lume: intai, prin descoperirea ingerilor [catre ingeri] de 
intraparea Aceluia, Care au fost la inceputul zidirii 
ingerilor; iar a doua, prin singura [insasi] intrupare[a]. 16 Deci in amandoua acele aduceri s-a poruncit 
ingerilor ca sa I se inchine Lui. [...] 

Ci de vreme ce cei mai vechi, de aceia n-au scris, 
deci nici noi nu o intarim [nu o sustinem ca adevarata]" 15 . 

In unele legende apocrife (Viata lui Adam si a 
Evei) se afirma altceva - ceea ce sustine insa si Coranul - 
si anume ca Satana a cdzut din cer pentru ca a refuzat sa 
se inchine lui Adam, ceea ce Palia istorica 6 dezminte, in 
paragrafele sale initiale, continand comentariul la zilele 
Genezei, reprodus dupa Hexaemeronul Sfantului Epifanie 
de Salamina. 

Heliade imagineaza insa, mai departe, un tablou 
alegoric al modului in care s-a nascut pacatul, 
materializand dramatic gandul si transformand fapta 
spirituala/ mentala intr-o scend concretd. 

Astfel, din crestetul sau, arhanghelul razvratit 
ndscu pdcdtuirea sub forma unei femine in spirit cu dulci 
buzi de Lucifer, o fiica a apostatului. Aceasta atrage in 
cadere si alti ingeri, care se indrdgostesc de ea. 

Este o mitologie care i-a fost sugerata de Milton (in 
acelasi Paradise Lost) , care pleaca doar de la traditia 
iudeo-crestina si care introduce problema sexualitdtii ca 
atractie spre pdcat inainte de crearea si de prelestul 
oamenilor si intr-un context pur spiritual - ceea ce nu are 
foarte mult sens, insa poate fi considerate si o purd 
alegorie. 

Altfel, intaiul profil feminin, arhetipul feminitatii 
este o incarnare a tentatiei/ ispitei, ceea ce reprezinta o 15 Hronograf, [scris de Sfantul Dimitrie al Rostovului] Ed. Pelerinul Roman, 
Oradea, 1992, p. 10-11. 

16 Cartea se poate downloada din locatia: 

http://www.teologiepentruazi.ro/2010/05/09/alexandra-%C8%99i-mihai-moraru- 
palia-istorica/. 

17 La Milton, Sin (Pacatul) este fiul lui Satan: 

Out of thy head I sprung: amazement seis 'd 
All th 'Host ofHeav 'n; back they recoild afraid 
At first, and call'd me SIN, and for a Sign, 
Portentous held me; but familiar grown, 
I pleas 'd, and with attractive graces won 
The most averse, thee chiefly, who full oft 
Thy self in me thy perfect image viewing 
Becam 'st enamour 'd, and such joy thou took'st 
With me in secret, that my womb conceiv 'd 
A groing burden., etc. 17 alunecare deopotriva in erezie si in misoginism a lui 
Heliade. 

Poetul mentioneaza ca La toti [demonii] le vine-n 
minte a-sipune rezidenta /Mai sus de tronul pdcii s-a se- 
ndumnezei, dar Scriptura il indica numai pe Lucifer a fi 
autorul acestui gand, ceilalti devenind complici: 

„Cum ai cazut tu din ceruri, stea stralucitoare, 
fecior al diminetii! Cum ai fost aruncat la pamant, tu, 
biruitor de neamuri! 

Tu care ziceai in cugetul tau: Ridica-ma-voi in 
ceruri si mai presus de stelele Dumnezeului celui puternic 
voi aseza jiltul meul [...] Sui-ma-voi deasupra norilor si 
asemenea cu Cel Preainalt voifi. 

Si acum tu te pogori in iad, in cele mai de jos ale 
adancului!" (Is. 14, 12-15). 

Heliade, spre deosebire de Milton si de Byron, nu e 
dispus sa-i atribuie revoltatului, adica lui Satan, vreun 
discurs filosofic in care acesta sa faca apologia libertdtii 
din optica insurgentului. 

Dimpotriva, in gura demonilor, libertatea devine o 
politica perfida sau/ si o parodie jalnica, cu declamatii 
catavenciene: 

In spiritul tiranidii strigard [demonii]: 
„Libertate! " / O mascd-amdgitoare infamei tiranii. 

Mai mult decat atat, departe de-a fi ingeri de geniu 
(Eminescu, Cezara), pentru Heliade sunt minti, spirite 
stupide, perverse si fatale, ceea ce urmeaza calea 
cugetarii ortodoxe traditionale. 

Ei nu tin dizertatii despre libertate si nu sunt in 
stare decat sa denigreze: Blestemd providenta, la ceruri 
greu hulesc. 

Heliade nu manifesto nici tentatiile origeniste ale 
lui Victor Hugo (care lua in considerare, in cateva poeme, 
pocainta si apocatastazal restaurarea lui Satan), nici 
accentele de revoltd ale lui Byron 18 sau Goethe. A se vedea si Ileana Verzea, Byron si byronismul in literatura romana, Ed. 
Univers, Bucuresti, 1977, p. 119, 121: 

„Heliade Radulescu, pentru care traducerile constituiau in primul rand o scoala 
morala si formativa, a fost prea putin permeabil la influenta byronismului in 
opera, desi, la un moment dat, intentiona sa includa in Biblice poemul Harpa lui 
David, traducerea in versuri a unei ,,melodii ebraice", si Cdntarea dracilor in 
preziua potopului, tot o traducere (scena a Ill-a, partea I) dupa Heaven and 
Earth. 

„Scriitorul care va traduce insistent din Byron, incepdnd din 1834, va prelua de 
la marele Uric englez gestul rdzvrdtit, nu si ideologia rdzvrdtirii. Lucrul se vede 18 Heliade traduce, din Byron, Cdntarea dracilor in 
preziua potopului, dar aici nu se descopera decat 
caracterul infernal al personajelor care fusesera odinioara 
ingeri, alaturi de interesul autorului de a reproduce 
sonoritati dizarmonice, aliteratii sau asonante stranii. 
Interes pe care-1 va readuce in atentie Ion Barbu. 

Heliade ii numeste pe demoni mine spirituale, ceea 
ce ne duce imediat cu gandul la tenia romanticd 
generoasa a ruinelor istorice si moral-spirituale; insa am 
remarcat ca ascendenta acestei teme urea in timp pana la 
Milton, care vorbeste de asemenea despre headlong 
flaming from the etheral sky, / With hideous ruin and 
combustion . . . 

De la Milton preia poetul nostru si amanuntul 
edderii timp de noua zile {Cad rdpezi noud zile - cineva 
1-ar putea confunda cu un element de basm): Nine times 
the space that measures day and night / To mortal men, 
he, with his horrid crew, / Lay vanquished, rolling in the 
fierry gulf 

Si tot de acolo (si poate nu numai), retine Heliade 
placerea enumerarii onomastice, cu sonoritati exotice: 

Satan /.../ Belzebuth, Astaroh, Talmuth, Hamos, 
Asmode, Dagon, Mamuth, Baal, / Astoret, Isis, Orus, 
Moloh, Balmol, Briaroh, / Brihmuter, Gorgon, Bulhah, 
Rimnon si Belial. cu claritate in poeziile Serafimul si heruvimul si Visul, datdnd, respectiv, din 

1833 si 1836" [cf. Paul Cornea, Ion Heliade Rddulescu sau „echilibrul intre 

antiteze" in teorie si practica, in rev. Studii de literatura romdna, Bucuresti, 

1962, p. 190]. 

Temperamental insa, Heliade, desi inrudit si cu melancolica nostalgie a lui 

Lamartine, a fost un byronian, oficializand ,,infiltrarea teoriei romantice in 

spatiul literar romdnesc ", dupa cum spune Paul Cornea. 

„Idealurile revolutionare, trepidatia marilor chemari, dar si notele de 

megalomanie si atitudinea de trufasa sfidare, sunt caracteristici ale 

personalitatilor puternic individualiste. Desi in literatura se manifests ca un 

partizan al clasicismului lui Boileau, La Harpe si Marmontel... [...] 

Influentele byroniene, detectabile sporadic, sunt intamplatoare si nu due la o 

imagine concludenta asupra raporturilor de receptare organica a operei sau a 

modei lui Byron de catre Heliade. Apropierile tin mai curand de sfera 

personalitatii...". 

Interesant de urmarit sunt si urmatoarele precizari: „In epoca, admiratia pentru 

Byron care se conjuga pana la confuzie - din cauza convergentei formei de 

sensibilitate - cu cea pentru Lamartine, a dus si la o receptare combinat 

lamartinizanta, cum spunea Iorga, a poetului englez. 

Byronismul devine, astfel, ca si lamartinismul cu care se intalneste in numeroase 

puncte, o formula romantic repetabila prin tiparul ei generalizator, o categorie, 

un mod de a privi universul, cum arata G. Calinescu, adaptabil la modul 

personal, national in fond, al literaturii receptoare (s. n.)" (Idem, p. 118). 19 Ei au fost incepatorii tuturor viciilor si pacatelor, 
pentru orice flagel al lumii si orice sacrilege /.../ 
Popoarele rebele aicea se concep. 

Cu alte cuvinte, poetul sustine ca rebeliunea nu are 
o justificare, cu atat mai putin nu i se admite o filosofie 
proprie despre dreptate si libertate. 

Se cade insa amintita o remarca mai veche in 
legatura cu acest episod: 

„Lexicul biblic si topica apropiate de Coresi, 
Varlaam, Dosoftei, transforma aceasta cadere intr-o 
stampa cu culorile sterse de vechime. 

Heliade, iubitorul de neologisme si uneori stridente 
si inutile preluari adjectivale romanice, schimba aici 
registrul lexical, ancorand in sec. XVI-XVIII 
romanesc 

II. Imnul creatiunii I. Lumina Aizis: "Fie luminal" si iatd, sunt, [Dumnezeule] eterne; 

Umplut-am universul capeplu imprejuru-ti, 

Si spiritul vietii se poartd peste ape; 

Pdtrunsu-s-a abisul d-o misticd ardoare 

Si l-a cuprins fiori; 

Tresare si concepe. Ai haosului germini 

Spre viatd si spre nuntd asteaptd a ta voce. 

Materia inertd si vaga, si informd 

Sepune in miscare. Eplin, plin este cerul 

De gloria-ti eternd, si peste tot splendoarea-ti 

Prin mine se revarsa suava, Una, bldnda. 

Arhangeli aiputeriil voi, Eloimi, la fata, 

Glorifwati pe Domnul prin operele voastre, 

Cdntati, cdci vocea voastrd e insdsi armonie, 

Creatie divind. 

Cafulger din tenebre am rdsdrit lumina, 

Lumina creatoare, 

Si-n haos echilibrul si ordinea sepuse: 

Tenebrele d-o parte iau numele de noapte, Elena Tacciu, Romantismul romanesc. Un studiu al arhetipurilor, vol. II, Ed. 
Minerva, Bucuresti, 1985, p. 30. 20 Sipdrtile luminii, din Zeu, se numesc ziud. 

Tot spatiul se umple, si timpul ia mdsurd. 

Se face prima seara, seface dimineata, 

Si periodu-acesta zi una se numeste. 

Lumina, intuneric, glorificati pe Domnul, 

In ziud si in noapte etern preaindltati-l! II. Firmamentul Aizis sdfiu, si iatd, la-omnipotenta-ti voce, 
Din planul prestiintei extinsu-m-am ca domd 
La sfdntul tabernacol, nemdrginitul templu! 
Tesutu-s-a-mprejiuru-mi catena- adamantind 
Prin care se tin toate - si m-a incins tdria. 
In tot nemdrginitul, in multul nalt de ape, 
Mai sus decdt zenitul, maijos decdt nadirul, 

Sub tdlpile-ti divine ai zis sdfiu tdrie 
Si solidar cu toate. Chematu-m-ai pe nume 

Si firmament mi-ai zis. 

Dasuprd-mi ascindurd ca spirit ape vergini, 

Si cdte se nuntird sub mine descindurd 

Sd fie fecundate. 

In mijlocul lor, Doamne, m-ai rotunzit ca domd, 

Si cer e al meu nume, 

Cuprinsul fdrd margini omnipotentei tale. 

Te bucurd, eternel princip alfrumusetii! 

Cdci opera-ti e mare s-o recunosti de bund. 

Seface iard seara, seface dimineata; 

Ai istoriei angeli, in deltele eterne 

Inscrieti ziua-a doua. 

Glorificati pe Domnul, ca sfdnt e al lui nume! Heliade incepe sa poetizeze zilele creatiei, in 
conformitate cu referatul biblic al Genezei 20 . 

Vorbim insa de o conformitate partiala, pentru ca 
isi permite sa divagheze sau sa fantazeze. 20 Puteti urmari textul aici: http://www.teologiepentruazi.ro/2011/08/18/facerea- 
cap-1/ 21 Nu intra insa in mod preponderant pe teritoriul 
fabulatiei decat ceva mai tarziu. . . 

Fie luminal transpune Fac. 1,3. 

Poetul inverseaza ordinea versetelor si se intoarce 
la Fac. 1,2. 

Spiritul vietei se poartd peste ape reproduce: „Si 
Duhul lui Dumnezeu Se purta pe deasupra apei". 

Abisul 21 despre care se vorbeste mai departe 
denumeste addncul apei si este un termen scriptural, 
folosit atat in greaca, cat si in latina. Nu este vorba de 
nefiintd, neant sau vidl gol. 

Heliade s-a uitit insa si pe Biblia in greaca sau 
latina, poate si in franceza si italiana, pentru ca recurge 
adesea la termeni care sunt specifici acelora, cum sunt: 
Spirit sau abisul - Milton il foloseste, de asemenea: the 
vast Abyss, cu aceeasi semnificatie precizata biblic. 

Tot Milton utilizeaza si termenul adamantine, insa 
cu sens negativ: demonii sunt legati cu adamantine 
chains, portile indestructibile ale Iadului sunt Adamantine 
Gates, etc. 

Revenind insa la semnificatia abisului, Biblia de la 
1688 il numeste eel fdrd de fund, pentru ca termenul 
traditional, pe care il foloseau si vechile Psaltire 
romanesti - in psalmul 103 - era fdrd fundul. 

Dosoftei, fire poetica si avand simtul limbii mult 
mai dezvoltat, a preferat sa-1 numeasca. prapastie. 

Este foarte posibil, de altfel, ca Heliade sa fi dorit, 
prin acest poem, sa de o replica psalmului 103 in 
versificarea dosofteiana. 

Cu o alta ocazie, in poezia Preziua, autorul 
pasoptist versifica psalmul 101. 

Este binecunoscuta interpretarea Sfantului Vasile 
eel Mare, din Hexaemeron, in legatura cu sintagma Se 
purta, prin care se indica clocirea/ incubarea apelor de 
catre Duhul Slant. 

O stie si Heliade (dar si Milton sau Eminescu, in 
acel peisaj primordial umbrit metaforic: cuibar rotind de 21 A se vedea: http://en.wikipedia.org/wiki/Abyss_%28religion%29. 

In Paradisul pierdut al lui Milton, Duhul Sfant, with mighty wings outspread, 
Dove-like sat'st brooding on the vast Abyss [cu mari/ preaputernice aripi 
intinse, ca un Porumbel statea clocind peste imensul abis]. 
Milton face o corespondents cu porumbelul in chipul caruia S-a pogorat Duhul 
Sfant la Botezul Domnului - fiind o imagine care a devenit intre timp 
binecunoscuta in imagologia catolica si poate nu numai - insa iconografia 22 ape, peste care luna zace (Cdlin...)), pentru ca 
urmatoarele versuri se refera la acest fapt: Pdtrunsu-s-a 
abisul de-o misticd ardoare / Si l-a coprins fiori; / 
Tresare si concepe. Ai haosului germini / Spre viatd si 
spre nuntd asteaptd a ta voce. 

Despre ai haosului germini este nevoie de o 
discutie mai lunga, si mai ales de o comparatie cu 
Metafizica lui Cantemir si cu teoria arheului, dar nu 
insistam acum. 

Haosul este un termen sinonim cu abisul si indica 
tot apele primordiale. 

Dimitrie Cantemir face precizarea - in lucrarea 
mentionata, scrisa insa in latina -, ca acestea au fost 
numite in limba romana chaos/ haos, neexistand alt 
termen: la inceput a fost „un abis de apa elementara, care 
nu se putea sonda" si aceasta, „in limba noastra, din 
cauza lipsei de termeni proprii, e numita chaos" 25 . 

Haosul apelor primordiale este astfel inseminat cu 
germini ai nasterii de catre Duhul Sfant. 

Pe marginea acestei conceptii vafilosofa Eminescu 
in Archaeus. 

Ivirea vietii din ei, mai tarziu, la porunca lui 
Dumnezeu, este numita nuntd de catre Heliade: Spre 
viatd si spre nuntd asteaptd a ta voce. 

Heliade numeste apele de deasupra cerului ape 
vergini, iar pe cele de dedesupt, ape care se nuntird . . . 

Ion Barbu va contempla acest tablou primordial in 
chipul oului, pe care il priveste ca pe o icoana naturala: 

Om uitdtor, ireversibil [care nu te intorci sa-ti aduci 
aminte] / Vezi Duhul Sfant fdcut sensibil? [iconizat, 
ardtat in pilda oului] / Precum atunci si azi intocma: / 
Mdrunte lumi pdstreazd dogma. // Sd vezi, la bolti, pe 
Sfdntul Duh / Veghind vii apefdrd stuh, /Acest ou-simbol 
ti-l aduc, / Om sters, uituc. /.../ Dar nu-l sorbi. Curmi 
nuntd-n el. ..{Oul dogmatic). ortodoxa nu accepta aceasta apropiere/ suprapunere, pentru ca este vorba de 
doua evenimente diferite. Si, de altfel, Heliade nu recurge la aceasta asemanare, 
cu porumbelul. 
23 A se vedea: http://en.wikipedia.org/wiki/Chaos_%28cosmogony%29. 

Dimitrie Cantemir, Metafizica [Sacrosanctae scientiae indepingibilis imago], 
traducere din latineste de Nicodim Locusteanu, cu o prefata de Em. C. Grigoras, 
Ed. Ancora, S. Benvenisti & Co., Bucuresti, 1929, p. 59. 
25 Idem, p. 60. 23 Toate celelalte versuri ale lui Heliade urmeaza, de 
asemenea, precizari scripturale, atat din Geneza, cat si din 
P salmi. 

Spre exemplu, imnele de slava si de lauda ale 
intregii creaturi la adresa lui Dumnezeu reprezinta o 
preluare din psalmul 148: 

„Laudati-L pe El toti ingerii Lui, laudati-L pe El 
toate puterile Lui, [...] laudati-L pe El toate stelele si 
lumina. Laudati-L pe El cerurile cerurilor si apa cea mai 
presus de ceruri. Sa laude numele Domnului, ca El a zis si 
s-au facut, El a poruncit si s-au zidit". 

Un imn asemanator inalta si Sfantul Augustin, 
urmarind acelasi psalm: 

„Si faptul ca Tu trebuie sa fii laudat ne este aratat 
de toti balaurii de pe pamant si de toate adancurile, focul, 
grindina, zapada, inghetul, vuietul furtunii, ele, care 
alcatuiesc cuvantul Tau; muntii si toate colinele, pomii 
cei roditori si toti cedrii; fiarele si toate turmele, 
taratoarele, si pasarile, fapturi inaripate; regii pamantului 
si toate neamurile, capeteniile si toti judecatorii 
pamantului; tinerii si fecioarelor, batranii impreuna cu 
tinerii, toti lauda numele Tau. 

Si, pentru ca, intr-adevar, din ceruri Te lauda, sa Te 
laude pe Tine, o, Dumnezeule al nostru, toti ingerii Tai, 
toate puterile Tale, soarele si luna, toate stelele si lumina, 
cerurile cerurilor si apele care sunt deasupra cerurilor, 
toate sa laude numele Tau" 26 . 

De asemenea, comparatia cerului cu o doma/ 
tabernacol [cort]/ templu pro vine din psalmul 103, 3 
(„Cel ce intinzi cerul ca un cort"), la care ne-am referit si 
noi de multe ori in cercetarile noastre, pentru ca a inspirat 
multe versuri si imagini poetice eminesciene. 

Termenul doma este folosit si de Lamartine, Victor 
Hugo, Bolintineanu, Alecsandri, Eminescu, etc. 

Deltele eterne reprezinta o intelegere particular^ a 
lui Heliade, la care se refera si Eminescu in Epigonii: 
Delta biblicelor sdnte. . . 26 Sfantul Augustin, Confesiuni, Ed. Humanitas, Bucuresti, 1998, p. 259. 24 ///. Apele Vocea Domnului peste ape, 
Peste ape gloria lui. 

Puteri primordiale, principe, Eloimi, 
La nuntd, la creare sculati! suntem chemate; 
Prunci-angeli ai rdcoarei cu aripi diafane, 

Lucide ca-adamantul, 

Formati-vd in roud, din roud-n picdture, 

Din picdture-n ploaie, cdntati si trageti dantul, 

Descindeti si risorgeti, formati fdntdni, pdraie, 

Luati cursul in rduri, sisteme, congregatii, 
Umpleti si vdi, s-abisuri, si mdri, pelage toate, 

Formati de oceane catena prelungitd 

Si trageti, trageti hora; incingeti tot pamdntul, 

Scaldati-l, fecundati-l; 

Din sdnul vostru iatd-l cd iese ca mireasa 

Din nuptiald baie. 

S-aude-al picdturii incdntdtorul timbru 

Ca-adamantine coarde de vdnt infwrate; 

Fdntdne, sorginti vergini, uniti susurul vostru 

Cu-a rdului murmurd, cu [vjuietul cascadei, 

Cu spumegosul gemet fugoaselor torente, 

Cu gravulflisv al mdrii s-al valurilor muget, 

Pangosmie-armonie! 

Sd lauddm pe Domnul din cele preainalte 
Si cele mai profunde! 

Ca tunetu-a lui voce rdsund peste ape; 

A zis si, iatd, suntem. 

Cat e de bine, Doamne, cdnd tu zici cd e bine! Etapa aceasta din vastul poem heliadesc reprezinta 
un imn al nuntii, al simturilor si al sinesteziei (incluzand 
si partea a doua din episodul intitulat Apele, la care ne 
vom referi putin mai departe). 

E poate unul dintre cele mai frumoase pasaje ale 
acestui poem cosmogonic. 25 Motto-ul este tot o reproducere din Psaltire: 
„Glasul Domnului peste ape; Dumnezeul slavei a tunat; 
Domnul peste ape multe" (Ps. 28, 3). 

Versetul acesta este interpretat mai adesea in 
relatie cu Botezul Domnului, cand S-a facut auzit glasul 
Parintelui ceresc. 

Numind apele prunci-angeli ai racoarei cu aripi 
diafane, Heliade obtine, din punct de vedere poetic, un 
efect stilistic anticipativ prin complexitatea semnificatiei. 

In acelasi timp, creeaza o corespondenta intre 
diafanitatea ingereasca/ angelica si materia diafand a 
apelor - dar si una temper amentald, intre dinamica 
angelica si cea a curgerii apelor. 

Imaginea i-a atras atentia lui Eminescu, care o 
insereaza in niste versuri manuscrise - §i prin ferestre 
sparte, ca printre ochi de nori, / Trece-o suflare sfdntd cu 
aripe racori 2S - si in alte metafore obscure, precum 
dumbravile rdcori, ce reprezinta pddurile/ codrii care 
devin spatiu angelic, contrastand cu terestrul 
desacralizat. 

Consonanta dintre cantecul/ armonia apelor si 
armoniile angelice curgand ca o cascada de ape, 
corespondenta intre ingeri si ape s-a facut insa si in 
Apocalipsa, de unde o putea cunoaste Heliade si unde 
glasul ostirii ceresti este „ca un vuiet de ape multe si ca 
un bubuit de tunete puternice, zicand: Aliluia!" (Apoc. 
19,6) 

Heliade va insista asupra caracterului evaziv si 
diafan al elementului acvatic, evantaiul apelor 
deschizandu-se/ descinzand intr-o muzica inaripata. 

Versurile denota multa sensibilitate, multa atentie 
la detaliu si fortd de vizualizare a unui fenomen - 
retragerea de pe suprafata pamantului a oceanului 
primordial si impartirea lui in alte multe surse de apa - 
care parea ca nu ar avea de ce sa incite la poeticitate/ 
poetizare. 

Heliade insa descopera multe motive de poezie in 
aceasta situatie. Nu gandim prea des apa desfdsuratd - 27 A se vedea studiul asupra conceptului de diafan, pornind de la filosofia antica, 
al Ancai Vasiliu: Despre diafan. Imagine, mediu, lumina in filosofia antica si 
medievala, Ed. Polirom, Bucuresti, 2010. 

28 Mihai Eminescu, Opere, VIII, ed. initiata de Perpessicius, Ed. Academiei 
RSR, 1988, p. 166. 26 ca-ntr-un tablou expresionist - in picaturi si timbre ale 
fiecarei picaturi! 

Destructurdnd-o poetic, autorul ii pune in evidenta, 
de fapt, unitatea, pornind de la originea/ izvorul apelor 
(de la principul lor si al intregii creatii, care e Dumnezeu, 
Princip al frumusetei) si urmarind rostogolirea lor in: 
roud, picaturi, fdntdni, pdraie, rduri, mdri si oceane. 

Ceea ce e fascinant si avangardist pentru vremea 
aceea (cu rezonante simboliste) este ca fiecareia ii 
atribuie o sonoritate specifica, ca am putea fi orbi si 
totusi orchestra apelor sa picteze un tablou simfonic in 
stare sa destepte induntru ochiul inchis afard 
(parafrazand vorbele lui Eminescu, imprumutate la randu- 
i dintr-o istorie a imperiului otoman, care le-a reprodus 
dintr-o cronica turceasca). 

De la versul cu prestanta de viziune auditivd de tip 
blagian, S-aude-al picdturei incdntdtorul timbru - mai 
ales cand picurd cu forta primordialitatii si ne reda 
contemporaneitatea cu nasterea muzicii cosmice, o 
muzica de sunete virgine, reproduse la/ pe o scald 
acvatica-, coborand pe cursul apelor, intr-un relief sonor, 
poetul ne plimba pe unde simfonice (putem zice) de 
susure, murmure, vuiete, gemete, mugete, pe masura ce 
calatorim, in descendenta apelor, pe rauri, cascade, 
torente pana la valurile marii! 

De la uvertura unui timbru fin la o partitura 
completa! 

Disocierea aceasta abstractd a apelor de forma/ 
portretul lor auditiv (dublul tautologic sonor), precum si 
desfasurarea lor in chipul/ sugestia unor instrumente 
muzicale din ce in ce mai grave, atesta facultati muzicale 
si simfonice bine de precizat ale poetului, ca si aptitudini 
filosofice concrete. 

Despartind materia apelor de rezonanta lor, apele 
de ape, Heliade incearca sa acceada, poate, la o reflectie 
si mai profunda, pentru ca Cel ce a despdrtit apele pentru 
poporul lui Israel (Fac. 14, 21-22) este Cel ce a despdrtit 
apele la inceputul lumii (Fac. 1, 6), iar gestul acesta al 
separarii aceleiasi materii, omogene/ inseparabile, indica 
o tipologie creativa. 

Desigur, concertul acesta armonic, numit de 
Heliade pangosmie[pancosmiQ]-armonie, este nu numai 
impundtor - in acelasi timp subtil, implicand tenacitatea 27 urechii dar si a vederii abstracte - ci si foarte sugestiv, 
chiar alegoric, pentru ca mugetele valurilor marii 
reprezinta o partitura finala zbuciumata a aventurii 
existentiale. 

Se subliniaza unitatea, cosmicitatea si pan-armonia 
muzicii de ape, in corelatie nenumita dar sugeratd si 
subinteleasd cu muzica sferelor - o opera terestrd 
corelativa muzicii celeste a sferelor. 

Dar apele sunt o dubld oglinda/ reflexie - si prin 
aceasta isi argumenteaza poetul asezarea lor intre cer si 
pamant, ca un mediu intermediar/ median (pe care il 
numea Bolintineanu tardmele lichide (Conrad)) - : o data 
a lumii angelice, prin diafanitatea lor si prin hora 
muzicald/ simfonia in care descind, care e o imitare in 
materie a muzicii de sfere, iar a doua oara a lumii 
pamantesti, a existentei mundane, careia ii reflectd 
multiplicarea/ reproducerea, de la picdturd pana la mare, 
in sanul aceluiasi element acvatic uniform, dupa cum si 
omenirea se va reproduce, de la primii oameni pana la 
marea umanitatii, in sanul aceluiasi gen union. 

Daca Bolintineanu e impresionant vizual, Heliade 
are subtilitdti sonore de mare finete, asociate fiind unor 
sugestii insondabile: 

Sa lauddm pe Domnul din cele preainalte / Si cele 
maiprofunde!. 

Ceea ce este, probabil, o parafrazd la cuvintele 
Sfantului Pavel despre „largimea si lungimea si inaltimea 
si adancimea" (Efes. 3, 18) iubirii lui Hristos. 

Este evident, oricum, ca forta vizualizdrii este 
produsa de fundamentul vizionar mistic si metafizic. 

Asezarea apelor intr-o pozitie mediand intre cer si 
pamant sugereaza ca ele sunt create ca o 
transparentizare, conceputa de Creator pentru 
rationalitatea umana, a constiintei reflexiei/ asemdndrii, o 
oglinda in care mintea umana poata sa priveascd 
modalitatea in care a fost creata lumea, ca punere in 
addncime neincetata, ca reflexie a Creatorului in toate si 
ca reflexie in reflexie, descendenta, incepand de la 
Principiul dumnezeiesc care le-a dat tuturor existenta, 
Care S-a reflectat mai intai in mintile nemateriale si 
ingeresti, si pana la ultima picatura de apa sau pana la 
ultimul atom. 28 Simfonia apelor (dezvoltarea lor ritmica in note din 
ce in ce mai ample, odata cu amplificarea debitului 
material al apelor, in paralel cu eel diafan-auditiv) este 
numita dans sau hora, poetul invocand bucuria revdrsdrii 
creatiei. 

Pamantul iese din ape ca mireasa / Din nuptiald 
baie, pentru ca si el a primit putere germinativd, aflandu- 
se sub abisul apelor atunci cand Duhul Sfant Se purta 
peste ele ca o closed (precizare patristica). Apari ca o mireasa, o, Mater Terra sacra, 

Prepard-te de nuntd; 

Pe crestetul tdu pune a muntilor coroand, 

Plini d-aur, de rubine, smeralde, iacinte, 

Safire, adamante, de-ntregile-ti tezauri. 

Ai muntilor nalti cedri, dumbrdvile-ebenine 

Si fructidorii arbori adorni de multafloare: 

Sunt brunele-ti cosite, regala-ti capellurd; 

Aromele lor toate — cosmeticele tale. 

Sd infloreascd pomii, sd-si dea ale lorfructe, 

Sa germine-n tot loculsi iarba, s-orice plantd, 

Dezvolte-se-orice floare, rdsfire-se mirosul, 

S-adoarne, sd profume talamul tdu de nuntd; 

Si asternutul candid amorurilor tale 

Intinda-se-n tapete, arhetipe modele 

De orice tesatura, de orice adornare. 

Ai gratiilor angeli, formati cununi, festoane 

Spre marea sdrbdtoare. 

Cdntati, flori, bucuria si laudatipe Domnul 

Pe idioma voastrd, vd exalati profumul 

Spre ceruri ca tdmdie. Formati sublime-acorduri; 

Armonie d-arome. 

Natura este-n nuntd, serbare-universala. 

La germinare, plante, s-eternd propagare! 

Pe generi sipe spetii vd dati a voastre fructe 

Cu propria sdmdntd s-a lumii abondantd. 

Glorifwati pe Domnul, c-aroma vd e imnul 

Si sacrificiu fructul. 

Eternul se complace in existenta voastrd, 

Contempld - si e bine! 29 Si iar seface seam, si iarasi dimineata, 
In deltele eterne se-nscrie ziua-a treia. Daca prima parte din episodul Apele a urmarit sa 
detalieze Fac. 1, 9-10, partea a doua se ocupa de 
pamantul care iese la lumind de sub ape (in conformitate 
cu Fac. 1, 11-12), ca o mireasd, o, Mater Terra sacra. 

Nu este o natura sdracd, ci plina de tezaure - la 
propriu, dar si la figurat: tezaure de poezie. 

Remarcam si apetenta pentru cromatismul fotofor, 
pentru stralucirile pretioase de rubine, smerande, iacinte, 
safire, adamante, mai inainte de aparitia 
parnasianismului, si care credem ca justified, prin traditie, 
preferintele similare ale lui Macedonski. 

Termeni precum fructidori, adorni sau capellura 
atesta tendinta italienizanta despre care vorbeam si la 
inceputul comentariului nostra. 

Ebenin si profum ii sunt proprii si poeziei lui 
Bolintineanu. 

Cosmeticele au sens etimologic, de la grecescul 
cosmos, care inseamna podoabd (numai ca Heliade va 
prefera, in loc de podoaba/ a impodobi, pe adornament/ a 
adorna, in conformitate cu teoriile sale lingvistice). 

Semnificatia aceasta a fost indelung utilizata in 
traditia bizantina si romaneasca veche. 

Pamantul este numit, de asemenea, talam [pat] de 
nunta, care este inmiresmat de flori. 

Poate sa fie o dezvoltare a Cant. Cant. 1, 15: 
„Pajistea de iarba verde ne este al nostra pat". 

Interpretand mistic acest verset, Sfantul Antim 
Ivireanul scria: „patul inimii mele inframusetat iaste cu 
florile doririlor dumnezeesti" . 

Florile sunt tapete, arhetipe modele / De orice 
tesdturd, de orice adornare. 

Si nu au fost astfel pentru romani, dintotdeauna? 

Cand eram mici si ne invatau la scoala sa 

5 5 5 

introducem, in compuneri despre primavara, covoarele de 
verdeatd sau de flori, atunci nu stiam originea arhaicd a 
acestei metafore vizuale. 

Heliade nu face decat sa restaureze izvorul. 29 Antim Ivireanul, Opere, op. cit., p. 113. 30 In paranteza fie spus, desuetudinea lor din punct de 
vedere stilistic este produsa nu atat de repetare, cat de 
imitare mecanica, fara nicio cunoastere a semnificatiilor, 
pe care omul modern si dereligizat le-a pierdut. 

E normal ca un mimesis lipsit de semnificatii sa 
devina caduc. 

Observam insa ca, inclusiv pentru omul modern si 
postmodern, poezie inseamna ceea ce are semnifwatie 
pentru constiinta lui si nu ceea ce este absurd. 

Daca imnul apelor era o simfonie de tonuri, imnul 
florilor catre Dumnezeu este o armonie d-arome. 

Parfumul lor este idioma/ idiomul, adica limba in 
care ele vorbesc si slavesc pe Creatorul lor. 

Spatiul terestru are, asadar, un aspect ecleziastic 
usor de remarcat: cerul este doma/ tabernacolul, cortul 
boltit peste pamant (cf. Ps. 103); apele formeaza o orga 
inzestrata cu toate tonurile si ritmurile, iar prin caracterul 
lor dinamic si diafan, oferind impresia de evaziune 
inaripatd, sunt o sugestie a angelitatii (arhi)prezente si 
veghetoare/ pdzitoare in lume; in vreme ce pamantul este 
altarul pe care se aduce jerfa fructelor/ roadelor si de pe 
care se inalta tamdia parfumurilor de flori: vd exalati 
profumul / Spre ceruri ca tdmdie /.../ Glorifwati pe 
Domnul, c-aroma vd e imnul / Si Sacrifwiufructul. 

Mircea Anghelescu tinde sa vada si latura pozitivd 
a personalitatii altfel destul de controversate a lui 
Heliade: „exista in sufletul poetului o neinfranta 
propensiune spre liniste, spre pacea plenara si activa a 
desfasurarii de energii constructive (nu aceea inghetata, a 
nemiscarii); prezenta intotdeauna in aspiratiile sale ca un 
zenit al cautarii, ca un punct inalt si fix spre care se 
indreapta neabatute aspiratiile sale mature, aceasta oaza 
de liniste si puritate prefigurand Edenul dinaintea caderii 
din Anatolida, apare materializat ca un spatiu al asteptarii 
bucolice in Serafimul si heruvimul: Pe lafdntdni m-asteaptd, cu unda se rasfrdnge, 

Cufrunza imi sopteste, cu zefirul suspind, 

Cu valea imi rdspunde, cupatima mea pldnge, 

Cu dealul se inalta, cu cdmpul se alina. 31 Cufloarea se da-n leagdn, cu iarba undoiazd; 

Livedea il aratd, dumbrava-l subascunde; 

In ziud si in noapte, la umbra si in razd 

Nu e ndlucd,-mi spune, ma mdngdie oriunde. 

Durerea mi-o adoarme, lacrima el mi-o sterge, 
Si pe pdmdnt, si-n ceruri nddejdea mi-o aratd" 30 . Semnificatiile se intersecteaza cu cele ale unui alt 
peisaj rustic/ bucolic-transcendental, si anume cu eel care 
se regaseste in binecunoscutul fragment din Zburdtoruf 1 , 
anuntand Sara pe deal a lui Eminescu. 

Daca Heliade ar fi mai mult valorizat si valorificat 
de critica pentru astfel de episoade ale operei sale lirice, 
si daca asemenea peisaj e cdmpenesti ar fi urmarite pe 30 Mircea Anghelescu, Echilibrul intre Antiteze..., op. cit., p. 79. 

31 

Era in murgul serii si soarele sfintise; 

A puturilor cumpeni tipdnd parca chemau 

A satului cireada, ce greu, mereu sosise, 

Si vitele muginde lajgheab intins pdseau. 

Dar altele-addpate trdgeau in bdtdtura, 
In gemete de mumd viteii lor strigau; 
Vibra al serii aer de tauri grea murmurd; 
Zglobii sdrind viteii la uger alergau. 

S-astdmpdra ast zgomot, s-a laptelui fdntdna 
Incepe sa s-auda ca soapta in susur, 
Cdnd ugerul se lasa sub fecioreasca mdnd 
Si prunca vitelusa tot tremura-mprejur. 

Incep a luci stele rand una cdte una 
Sifocuri in tot satul incep a se vedea; 
Tdrzie asta-seara rasare-acum si luna, 
Si, cobe, cdteodata tot cade cdte-o stea. 

Dar cdmpul si argeaua cdmpeanul osteneste 
Si dup-o cina scurta si somnul a sosit. 
Tacere pretutindeni acuma stapdneste, 
Si latratorii numai s-aud necontenit. E noapte nalta, nalta; din mijlocul tariei 
Vesmdntul sau eel negru, de stele semanat, 
Destins cuprinde lumea, ce-n bratele somniei 
Viseaza cdte-aievea desteapta n-a visat. 

Tacere este totul si nemiscare plina: 
Incdntec sau descdntec pe lume s-a lasat; 
Nici frunza nu se misca, nici vdntul nu suspina, 
Si apele dorm duse, si morile au stat. 32 firul fiorului transcendent pana la originile sentimentului 
sacru al evlaviei in fata ingenuitatii naturale si cosmice, 
poate ca influenta sa si importanta intr-un anume segment 
istoric al dezvoltarii poeziei romanesti (ca si a lui 
Bolintineanu si Alexandrescu) ar fi mai bine cumpanite. 

De fapt, daca Paul Cornea si Negoitescu sustin ca 
Heliade l-a fdcut posibil pe Eminescu, suntem de acord 
cu Elvira Sorohan, ca „Eminescu s-a ivit nu pentru ca a 
existat Heliade. 

Dar dupa ce acesta s-a pronuntat vizionar si viforos, 
os magna sonaturum, Eminescu ni se infatiseaza mai 
complex, superior in preluarea, dintr-o data matura, a 
traditiei recente" 32 . IV. Astrele A zis si, iata, suntem luminatori ai lumii. 

Stralucitoare heliu, sori, principi de lumina. 

Focare arhicentre de raze, de splendoare, 

Planeti, astre, luceferi, sisteme de lumina, 

Sa lauddm pe Domnul! 
Spre luminarea zilei, spre luminarea noptii 
In firmament nepuse drept candele de aur, 

In templul sau eel mare, 
Afi imagini insdsi nespusei lui splendoare: 
Reprezentati pe Domnul, narati a luiputere 

Si gloria-i divina prin legea ce vapuse. 

Lumina va e vocea, prin ea vorbiti vederii; 

In cursul periodic va exprimati cuvdntul, 

Distingeti intre vara, distingeti intre iarnd, 

La timpi, la ani, la zilefiti semne nemutabili: 

Aceasta va e legea. 

Armatelor de stele, strdbateti firmamentul, 

La veghiele voastre glorificati pe Domnul 

In tot nemdrginitul, fiiti eho l-a lui voce, 

Cdci zice ca e bine. 

Seface iard seard, seface dimineatd; 
In tablele eterne se-nscrie ziua-a patra. 32 Elvira Sorohan, Ipostaze ale revoltei la Heliade Radulescu si Eminescu, op. cit, p. 183. 33 Crearea astrilor in ziua a patra urmeaza, de 
asemenea, cu fidelitate referatul scriptural (Fac. 1, 14-19) 
si, respectiv - in felul in care numeste astrii candele de 
aur - comentariile patristice hexaemeronice, pe care o 
intreaga traditie poetica romantica le-a valorificat (a se 
vedea comentariile noastre din Epilog la lumea veche, 
vol. II 33 ). 

Vorbeam mai devreme despre construirea/ zidirea 
cosmosului ca un templu/ bis erica. 

Heliade ne certified acum aceasta interpretare: In 
firmament ne puse drept candele de aur / In templul sdu 
eel mare. 

Faptul ca astrii ceresti sunt imagini nespusei lui 
splendoare, a Creatorului, indica o conceptie 
iconograficd a poetului: luminatorii ceresti sunt icoane 
ale Celui care este „Lumina lumii" (In. 1,9; 8, 12). 

Versul Reprezentati pe Domnul, narati a lui putere 
reproduce o alta marturie psalmica solicitata mult de 
traditie: „Cerurile spun/ povestesc [nareaza] slava lui 
Dumnezeu si facerea mainilor Lui o vesteste taria 
[firmamentul]" (Ps. 18, 1). 

Imaginea armatelor de stele urmeaza comparatiei 
cu legiunile de ingeri, „ostirile", „tabara lui Dumnezeu" 
(Fac. 32, 1-2), adica unei vechi traditii care aseamana 
astrele cu ingerii, pentru ca ingerii sunt stelele cerului 
spiritual, pe cand astrii sunt luminile cerului material. 

Daca aroma florilor era idioma in care isi inaltau 
imnul lor catre Dumnezeu, in cazul stelelor: Lumind vd e 
vocea, prin ea vorbiti vederii /.../In tot nemarginitul, fiti 
eho l-a lui voce [a Domnului]. 

Ele sunt un ecou al marturisirii lui Dumnezeu, mai 
mult poate decat celelalte creaturi irationale, pentru ca ele 
vorbesc, dupa cum am spus, despre Autorul lor ca despre 
Dumnezeu, Care este Lumind. 

Poetizarea acestei conceptii produce „un vers 
tulburator" 34 (Lumind vd e vocea, prin ea vorbiti vederii). 

Asadar, lumina este cuvdntul stelelor {In cursul 
periodic vd exprimati cuvdntul), prin care se adreseaza 33 Cartea noastra se poate downloada din locatia: 
http://www.teologiepentruazi.ro/2010/06/04/epilog-la-lumea-veche-i-2/. 

34 Eugen Simion, Dimineata poetilor, Ed. Eminescu, 1995, p. 72. 34 vederii umane, dar nu numai capacitatii vizuale, ci mai 
mult vederii rationale, adica constiintei. 

Miresmele si lumina se transforma la Heliade in 
glasuri/ voci, in rezonantd sonora, intr-o imnografie cu 
transcriere ontologica proprie. 

Lumina stelelor este o sonoritate vizuala. 

Sau, altfel spus, pentru Heliade, sunetul este cea 
mai fina lumina. V. Pestii si pasarile A Domnului iar voce rdsund peste ape, 

Si aerul si marea se umplu de viatd, 
Dau ramuri zoofite, polipii iau simtire, 
Se umple tot abisul, cuprinsele marine 
De lucitorul nacru, de candidele perle, 

De rumenul coraliu. 

Inoatd pestii-n ape, in aer pdsdri svoald 

Si, binecuvdntate d-omnipotenta voce, 

Tresar de bucurie, celebrd fiecare 

Amorurile sale, 

Spre-eterna propagare si varia-nmultire 

De generi si de spetii. 

Cdntati, din aripi bateti, fiinte svolatoare, 

Naltati la ceruri imnulprin cdntecele voastre; 

Voi, notdtori, asemeni jucati-vd in ape, 

Umpleti cuprinsul marii, cdmpiile eterii; 

Sunt binecuvdntate a voastre tinereti 

Si candide fiori. 

L-aspectul vostru Domnul exclamd cd e bine. 

Si vine iard seara, seface dimineatd, 
Se-ncheie ziua-a cincea. VI. Animalele pamantului La viatd, la lumind,-n sus orice suflare, 

Luatiformele voastre, de la insect si vierme 

Si pan ' la patrupede ce pasted cdmpi, dumbrave, 35 Sipdnd la sdlbatici ale pddurii fiare; 

Iesiti pereche toate in masculi si infemini, 

Serbati nuntele voastre, va propagati in secoli 

Pe generi sipe spetii, va reproduceti semeni, 

Nutriti, va cresteti puii ce isi asteaptd cuibul 

Intdi la sdnul vostru s-apoi la al naturii, 

Ospdt universale ce-ntinde providenta 

La tot ce e viata, la toatd rdsuflarea. 

S-a pus si voud lege, urmati dup-a ei voce, 

Va inmultiti si cresteti, glorifwati pe Domnul 

In varii idiome, dupa natura voastrd, 

Cdci, binecuvdntate, aveti o providenta 

Ce-i place sd va tie, si zice cd e bine. Desi Dumnezeu a binecuvantat creaturile Sale si le- 
a poruncit sd se inmulteascd (Fac. 1, 22), totusi aceasta 
inmultire nu a inclus, inainte de caderea omului, si 
reproducerea sexuald. 

Din acest punct, Heliade incepe sa se indeparteze 
de optica ortodoxd, pentru ca el sugereaza deja, in 
versurile de mai sus, ceea ce va afirma si putin mai 
departe, in cazul primei perechi umane, si anume ca 
inmultirea, pe cale sexuala, a inceput incd inainte de 
greseala Protoparintilor (ceea ce este o erezie din 
perspective crestina). 

In rest, poetizarea sa urmareste, ca si pana acum, 
referatul biblic (Fac, 1, 20-25). 

Heliade enumera tezaurele apelor (desemnate ca: 
abisul, cuprinsele marine), asa cum facuse mai inainte si 
cu cele ale pamantului {rubine, smeralde, iacinte, safire, 
adamante), individualizate, ca si atunci, cromatic: nacru 
(fildes), perle, rumenul coraliu. 

Cum spuneam si altadata, aceasta detaliere ma face 
sa ma gandesc daca la Macedonski, in privinta apetitului 
pentru pretiozitdti, functioneaza reflexul parnasian sau 
reflexul heliadesc. 

Voi, notdtori, asemeni jucati-vd in ape urmeaza 
expresivitatii psalmului 103, 27, pe care un alt poet, 
Dosoftei, o reproduce astfel: Acolo le vine toand / Defac 
chitii gioc si goand. 36 Daca nu cumva intreg poemul Anatolida se vrea o 
replica a psalmului 103 versificat de Dosoftei, dupa cum 
ammai spus... 

Ca si Bolintineanu, pentru care marea inseamna 
tdrdmele lichide sau cdmpiile lichide sau luncile-eterate 
{Conrad), sau Alecsandri, care o numeste umede cdmpii 
{Pdsdrica mdrei), addncul umed plai (Bosforul) sau 
plaiuri pe care alba lund / Revarsd-un val de aur ce 
curge printre flori (Serile la Mircesti), Heliade numeste 
cuprinsul mdrii: cdmpiile eterii - referindu-se la 
caracterul lor eterat (diafan), la materia transparenta a 
apelor. 

Si din nou atragem atentia asupra similitudinilor cu 
Bolintineanu, care de asemenea, vedea prin apa marii ca 
printr-un mediu perfect transparent, mozaicurile de pesti 
(a se vedea capitolul nostru despre Bolintineanu din 
Epilog la lumea veche, vol. I ). 

Din nou, fiintele create inalta imne catre 
Dumnezeu, ca si in episoadele anterioare ale poemului, 
fiintele svoltdtoare prin cdntece, iar animalele in varii 
idiome, dupa natura voastrd. Cap-d-operd la toate, la vocea-omnipotente, 

Drept in picioare omul apare ca un rege; 

Contempld universul, cer, soare, lund, stele, 

Si pared va sd svoale, in sus sd-si ia avdntul. 

Se uitd imprejiuru-si, contempld munti, vdi, cdmpuri, 

Si tot care germind, si tot care rdsufld, 

Si flori, sipdsdrele, si arbori, s-animale, 

Si tot ce este-n mare, si tot ce svoald-n aer; 

Din toate omul simte misterioasa voce 

Ce-i spune ca e tipul, imaginea divina. 

Contempld, se contempld si Zeul, ca si omul: 

In sus se uitd unul, ardicd la cerfruntea, 

Umana-inteligentd simte pe Zeu in sine, 

Iar Creatoru-si vede in om asemdnarea 

Si se dilectd-ntr-insul. "Creat-am pe om, zice, 

Imagine divina, asemdnarea noastrd. 
Va inmultiti si crested si dominati pdmdntul, 
Va bucurati de ddnsul, a voastrd-avere este, 35 Cartea noastra se poate downloada din locatia: 
http://www.teologiepentruazi.ro/2010/05/14/epilog-la-lumea-veche-i-l/. 37 Al vostru eritagiu; si tot ce epe ddnsul 

De domni sd vd cunoascd. " 

Ci, rege peste toate, de ce omul e singur, 

Cdnd tot care viazd si simte si se miscd 

Isi are si sotia? Tot animalul este 

Un individ in parte, pereche — doud corpuri, 

Iar omul e androgin, consoartea lui e-ntr-insul, 

In sdnul sdu opoartd, la inimd-i palpitd 

S-o simte cd viazd. Bdrbatul sifemeia 

E el si ea-mpreund, aceeasi creaturd, 

Acelasi corp si carne, 

Vivificati d-un suflet, trdind aceeasi viatd. 

Amorul lor nu este unirea intdmpldrii, 

Atractia ce tragepe vita cdtre vita; 

E naltul, suveranul amor al providentei, 

Serafica ardoare ce suflete mdritd - 

S-aci transpare Zeul. 

Inalta Beatitute, vdzdndu-si a safapta, 

Intr-insa se dilectd s-exclamd: bine foartel 

Seface iard seard, seface dimineatd; 

In deltele eterne se-nscrie ziua-a sasea, 

Si-ndatd Creatorul reintrd in repaos. VII Cat esti de mare, Doamne! si cat de admirabili 

Sunt operele tale! 

Glorifwati pe Domnul, puteri, Eloimi, angeli, 

In arpele serafici cdntati, preaindltati-l; 

In cer si pretutindeni rdsune osanal 

Lumind, intuneric, puteri si elemente, 

Seri, astre si luceferi, rdsune firmamentul 

De laudele voastre, 
Pdmdnte, trage dantul in cercul horei tale 

Si tot ce este-asupra-ti ardice a sa voce 

Si ruga cdtre ceruri. Ai muntilor nalti cedri, 

Plecati al vostru crestet, vd inclinati, o, arbori, 

Siplante cdte sunteti, verdeatd, pom sifloare, 

Ndltati profumul vostru. 

Tot ce viazd-n mare si tot ce svoald-n aer 

Si pe pdmdnt se miscd, si om, si animate, 38 Pe idioma voastrd, pe limba-si fiecare 

Uniti vocile voastre, si cerul, si pdmdntul 

Rdsune osanal 

Materie si minte, cdntati lauda mare, 

Cdntarea creatiunii, panhimniul fiintei! 

Cdntati ziua a saptea, a Domnului zi sfdntd: 

Sfdnt, sfdnt, sfdnt este Domnul, omnipotent eternul! 

Plin este timpul, locul, plin cerul si pdmdntul 

De gloria-i divindl Aceste episoade ale epopeei heliadesti urmaresc 
ziua a sasea a creatiei si laudele aduse de intreaga creatie 

5 5 3 C 5 

Creatorului ei, fiecare in idiomul sau, fie ca acest idiom 
este lumina stelelor {rdsune firmamentul de laudele 
voastre), fie parfumul plantelor si al florilor, etc. 

Ca si in trecut, Heliade se pastreaza in apropierea 
referatului scriptural al Genezei, cu singura exceptie a 
androginului, care nu este mentionat in felul acesta la 
Facerea si nici nu face parte din cugetarea crestina, ci 
este un import din filosofia platoniciana. 

Dar si ideea ca se contempld si Zeul, ca si omul 
lasa loc la interpretari, desi conceptia ca omul vede in 
sine chipul lui Dumnezeu, iar Dumnezeu priveste catre 
om ca spre eel ce este dupd chipul Sau, este ortodoxa. 

Omul ca rege si capodoperd reproduce 
interpretarea patristica despre om ca impdrat sau 
incununare a creatiei dar si rezumat sau recapitulare a ei 
(Omilia Sfantului loan Hrisostom la Psalmul 8, 
interpolate si in Invdtdturile lui Neagoe Basarab). 

Asocierea harpei cu ingerul s-a facut de mai multa 
vreme (Milton: the sound / Symphonious often thousand 
harps, that tuned / Angelic harmonies /.../ 'Open ye 
everlasting gates!' [vezi Ps. 23, 7-10] they sung...) si 
persista multa vreme in poezia europeana - spre exemplu, 
o regasim la Mallarme: A ce vitrage d'ostensoir / Que 
frole une harpe par V Ange / formee avec son vol du 
soir... (Sainte). 

Foarte multe nu avem de comentat din punct de 
vedere literar. 

La nivel ideatic, autorul reia mai multe idei si 
sentinte pe care le-a enuntat deja in versurile anterioare si 
pe care le-am comentat la timpul potrivit. 39 Mai departe, poemul heliadesc continua prin a 
ilustra conceptii destul de stranii ale autorului, deductii in 
urma reflectiilor proprii si a unor combinatii ideatice 
personale, avand mai adesea aspectul unei teoretizari in 
versuri si mai putin al unei poetizari. 

In consecinta, eel putin pentru moment, interesul 
nostru nu mai este sustinut de aici inainte, pentru a duce 
mai departe expeditia critica. 40 Psalmul 101 la Dosoftei si Heliade Dosoftei, Psaltirea in versuri: 

Doamne, mi-ascultd de ruga 

Ce ma rog din vreme lungd, 

Si strigarea mea sa margd 

Spre Tine, sa sd-ntdleagd. 

Nu-T[i] intoarce svdntafata 

De cdtrd mine cu greatd. 

Si la zi ce sunt cujele 

Si cu tdngd [tanguiala] de gresele, 

Pleaca-T\i] auzul spre mine 

Si sd-mi hii, Doamne, cu bine. 

Si la ce zi Ti-oi striga-Te, 

Sd-mi auz[i] de greutate, 

Ca-m[i] tree zalele cafumul, 

Oasele mis saci ca scrumul. 

Ca neste iarba taiata 
Mi-este inema sacata, 

Ca std uitatd de mine, 
Ce-am gdtat sa mdndnc pdine. 

De suspinuri si dejele 
Mi-am lipitu-mi os de piele. 

De-atocma cu pelecanul, 

Prin pustii petrec tot anul, 

Si ca corbul eel de noapte 

Im petrec zalele toate, 

Ca o vrabie rdmasd 

In supt stresind de casd. 

Toatd zua mi sa strdmbd 

Pizmasii miei, de-m[i]fac scdrbd, 

Si ceia ce md-mbuneazd 

Fac giurdmdnt sa mdpiarzd. 

Am mdncat pdine de zgurd 
Si lacrimi in bduturd, 41 Defata mdniii Tale, 
Ce mi-ai dot de sus la vale. 

Mis zalele trecatoare, 
Defug ca umbra de soare, 

Si ca iarba cea tdiatd 

Mi-este vdrtutea [puterea] sdcatd. 

(Ps. 101, 1-38) Heliade poetizeazd si el inceputul acestui psalm, in 
volumul I al Cursului sdu de poezie, din 1868, p. 245- 
247: Strigarea-mi ajungd pdnd la Tine 

Si-exauzi-mi, Doamne, rugafierbinte! 

Amar mi-e pldnsul; nu-ti intoarce fata, 

Auzi-mi chemarea in ziua durerii 

S-al infrdntei inimi astupat gemdt. 

Rdpede mi-ajutd si ma sustine, 

Cdci zilele-mi, iatd, pier cafumul, 

Ca lemnele in foe oasele-mi secard, 

Pdlitu-m-am si m-am uscat ca iarba, 

Aridd inima imi e ca piatra; 

De suspin, de geamdt mi-a rdmas carnea 

Pe oase uscatd; mi-am uitat pdinea 
Cum se mai mdndncd. Desert mi-e sdnul... 

Ca pelecanul mi-am sfdsiat pieptul, 

M-am asemdnat corbului de noaptea 

Si tutulor altor cobe nocturne; 

Intru veghere noptile trecut-am 

Si m-asemdnai pasdrii veghinde 

Ce std nemiscatd deasupra casei. 

Toatd ziua ma culma de ultrage 

Inemicii; si cei de-odinioard 

Ma laudajurd acum asuprd-mi. 

Avut-am cenusd in loc de mdncare 

Si-n lacrd-mi mi-amestecai bdutura 

Numai la vederea mdniei Tale 42 Si la inalta si dreapta-ti urgie. 

Indltatu-m-am si m-ai surpat, Doamne, 

Ca umbra trecurd zilele mele, 

Si eu ca iarba ma uscai, ca paiul. Aceasta prelucrare a lui Heliade, a psalmului 101, 
formeaza prima parte a unui poem care se numeste 
Preziua. 

Astfel de secvente 1-au inspirat probabil pe 
Macedonski sa compuna psalmi moderni, la randul sau. 

Insa nu despre aceasta doresc sa vorbesc, ci despre 
anumite aspecte care ma framanta de ceva vreme. 

In timp ce textul Psaltirii in versuri este transcris 
fonetic dupa manuscrisul cu slova chirilica, textul lui 
Heliade este indreptat tacit in editiile pe care le 
cunoastem ale operelor sale, renuntandu-se la ortografia 
lui latinizanta din cursul original si fiind adaptat 
posibilitatilor unei lecturi moderne. 

In original, poezia lui Heliade este asa: Predioa 

• 

Psalmu 

Strigarea-mi ajungd pdno la tine, 

Si exudi-mi, Domne, ruga ferbinte. 

Amar-mi epldnsul; nu-ti intorcefaca 

Audi-mi chiemarea-n dioa durerii, 

S-al infrdntei inimi astupat gemet. 

Repede m-ajutd si me sustine 

Quoci dillele-mi ettoperu ca sifumul 

Ca lemnele infocu osele-mi secaro 

Pdlitu-m-am si m-am uscat ca herba..., etc. Nu este insa numai cazul acestei ortografii 
latinizante si a lui Heliade. 

In general, in cazul literaturii neoanacreontice si 
pasoptiste s-au operat indreptdri tacite si actualizdri in 
sensul fiabilizdrii lecturii pentru cititorii moderni. 43 In aceste conditii, literatura veche este 
dezavantajatd din start. 

Un public tanar sau nespecializat nu este insa 
adesea in stare sa aiba rabdarea sa descifreze textele 
vechi. 

Varlaam, Costin sau Cantemir, din ratiuni diferite, 
sunt scriitori la care cu greu au aderentd, fara a fi 
pasionati de cultura si literatura veche, cititorii zilelor 
noastre. 

De aceea, literatura veche, care poseda, de multe 
ori, valori stilistice si literare superioare celei pasoptiste 
si egale cu cele eminesciene sau modernists (am citat de 
nenumarate ori opinia lui Nichita Stanescu, caruia poezia 
lui Cantemir i se parea mai tulburdtoare decat a tuturor 
poetilor romani moderni), este pentru multi... veche si 
inaccesibild. 

Si, mai ales, intre literatura veche si cea pasoptist- 
moderna pare a fi o rupturd de nedepdsit, desi a doua a 
preluat o suma de teme si motive de la cea dintai, si cu 
toate ca prima are nu doar virtuti stilistice, dar si un 
continut filosofic si reflexiv cu mult mai bogat. 

Privind spre cele doua poetizdri de mai sus, ale 
psalmului mentionat, Dosoftei mi se pare un poet mai 
inspirat decat Heliade, chiar daca ii despart doua secole, 
in defavoarea primului, si chiar daca al doilea beneficia 
de un context istoric incomparabil mai generos cu 
scriitorii si cultura. 44 Influente ale liricii engleze romantice 
in poezia pasoptista 1. Oda la o ciocdrlie a lui Shelley si poezia 
romaneasca Remarcam, cu alta ocazie, prezenta unei 
comparatii insolite, in poezia Cdlin (file din poveste) a lui 
Eminescu, a ochiului plutitor ca o ciocarlie: 

Toatd ziua lafereastd suspindnd nu spui nimicd; 

Ridicdnd a tale gene al tdu suflet se ridicd; 

Urmarindpe ceruri limpezi cum plute§te o ciocdrlie 

Tu ai vrea sd spui sd ducd cdtre ddnsul o solie, 

Dar ea zboard...tu cu ochiul plutitor §i-ntunecos 

Stai cu buze disclestate de un tremur dureros. 

N-am reusit sa identific o sursd inechivocd (poate 
ca nici nu existd), dar mi-a atras atentia poemul lui Percy 
B. Shelley, Ode to a Skylark {Odd la o ciocdrlie): 

Hail to thee, blithe Spirit! 

Bird thou never wert, 

That from heaven, or near it, 

Pour est thy full heart 

In profuse strains of unpremeditated art. 

Higher still and higher 

From the earth thou springest 

Like a cloud of fire; 

The blue deep thou wingest, 

And singing still dost soar, and soaring ever singest. 

In the golden lightning 

Of the sunken sun, 

O'er which clouds are bright 'ning, 

Thou dost float and run, 

Like an unbodied joy whose race is just begun. 45 The pale purple even 

Melts around thy flight; 

Like a star of heaven 

In the broad daylight 

Thou art unseen, but yet I hear thy shrill delight - 

Keen as are the arrows 

Of that silver sphere 

Whose intense lamp narrows 

In the white dawn clear 

Until we hardly see - we feel that it is there. 

All the earth and air 

With thy voice is loud, 

As, when night is bare, 

From one lonely cloud 

The moon rains out her beams, and heaven is overflowed. 

What thou art we know not; 

What is most like thee ? 

From rainbow clouds there flow not 

Drops so bright to see 

As from thy presence showers a rain of melody. 

Like a poet hidden 

In the light of thought, 

Singing hymns unbidden, 

Till the world is wrought 

To sympathy with hopes and fears it heeded not: 

Like a high-born maiden 

In a palace tower, 

Soothing her love-laden 

Soul in secret hour 

With music sweet as love, which overflows her bower: 

Like a glow-worm golden 

In a dell of dew, 

Scattering unbeholden 

Its aerial hue 

Among the flowers and grass, which screen it from the 

view: 46 Like a rose embowered 

In its own green leaves, 

By warm winds deflowered, 

Till the scent it gives 

Makes faint with too much sweet these heavy-winged 

thieves: 

Sound of vernal showers 

On the twinkling grass, 

Rain- awakened flowers, 

All that ever was 

Joyous, and clear, and fresh, thy music doth surpass. 

Teach us, sprite or bird, 

What sweet thoughts are thine: 

I have never heard 

Praise of love or wine 

That panted forth a flood of rapture so divine. 

Chorus hymeneal 

Or triumphal chaunt 

Matched with thine would be all 

But an empty vaunt - 

A thing wherein we feel there is some hidden want. 

What objects are the fountains 

Of thy happy strain? 

What fields, or waves, or mountains ? 

What shapes of sky or plain? 

What love of thine own kind? what ignorance of pain? 

With thy clear keen joyance 

Languor cannot be: 

Shadow of annoyance 

Never came near thee: 

Thou lovest, but ne 'er knew love 's sad satiety. 

Waking or asleep, 

Thou of death must deem 

Things more true and deep 

Than we mortals dream, 

Or how could thy notes flow in such a crystal stream? 47 We look before and after, 

And pine for what is not: 

Our sincerest laughter 

With some pain is fraught; 

Our sweetest songs are those that tell of saddest thought. 

Yet if we could scorn 

Hate, and pride, and fear; 

If we were things born 

Not to shed a tear, 

I know not how thy joy we ever should come near. 

Better than all measures 

Of delightful sound, 

Better than all treasures 

That in books are found, 

Thy skill to poet were, thou scorner of the ground! 

Teach me half the gladness 

That thy brain must know, 

Such harmonious madness 

From my lips would flow 

The world should listen then, as I am listening now! Comparatia intre Shelley si Eminescu se poate 
retine, nu prin identitatea viziunilor, ci prin forta 
dematerializarii subietului (la Shelley, pe care o remarca 
Gaston Bachelard 36 ) sau a obiectului comparat. 

Pentru Shelley, ciocarlia este spirit voios (blithe 
Spirit), bucurie netrupeasca/ ' fara de trup (unbodyed joy), 
creator de arta nepremeditata {unpremeditated art), 
nerafmata, care n-are nevoie de stilizare, precum arta 
creata de oameni. 

Minunea ciocarliei este ca ea e nevazuta (thou art 
unseen) - un artist nevazut -, si cu toate acestea 
capodopera pe care o creeaza este o punere in scena 
complexa, care combina simfonia cantecului sau mirabil 
cu pictura rasaritului de soare spre care ea atrage atentia 
prin revarsarea glasului sau din inaltime: From rainbow 
clouds there flow not / Drops so bright to see / As from A se vedea Gaston Bachelard, Aerul si visele. Eseu despre imaginatia miscarii, 
traducere de Irina Mavrodin, Ed. Univers, Bucuresti, 1997. 48 thy presence showers a rain of melody (Din nori de 
curcubeu nu curg / Picaturi atdt de strdlucitoare / Asa 
cum din prezenta ta se revarsa oploaie de cdntec). 

Incat poetul spune: What thou art we know not 
(Ceea ce esti nu stim). 

Insinuarea este evidenta si o va sugera si autorul cat 
de curand (caci ciocarlia este Like a poet hidden / In the 
light of thought [Ca un poet ascuns /In lumina gdndului], 
precum este ciocarlia un cantec ascuns in lumina 
indefmibila/ inefabila a zorilor): poetul ar trebui safie ca 
aceasta pasare, arta sa sa semene cu o mixtura complexa, 
poezia sa fie picturd si simfonie in acelasi timp, o 
exprimare a fiintei sale care sa puna in interogatie 
contemplatorul de arta in legatura cu forta creatoare a 
omului, cu ceea ce este fiinta, creatia. . . 

' 5 ? 5 

Poezia este un vector spre reflectie abisala si 
intotdeauna a fost asa, chiar si atunci cand nu 

5 ~ 5 

intentioneaza sa versifice un discurs filosofic. 

Dar pentru ca este o invitatie la reflectie teologica 
si filosofica profunda, tocmai de aceea a putut Heidegger 
sa formuleze o filosofie care a avut si are mult succes, 
pornind de la poezia lui Rilke, Trakl si Holderlin. 

Simturile se inefabilizeazd, vederea si auzul sunt pe 
cat de acute si patrunzatoare, pe atat de metamorfotice si 
de imposibil de retinut intr-o singura senzatie sau 
descriere. 

E o splendida ecuatie metaforica, o sinteza care 
poate fi considerate mistica sau o devansare a sinesteziei 
simboliste, daca simbolismul insusi n-ar fi, in opinia 
noastra, o avansare (desi tot o incercare) spre a intelege 
nedefinibilul. 

Esenta artei, a creatiei, a fiintei... Fundamentele se 
afla dincolo de ceea ce poate fi sesizat. 

In the white dawn clear / Until we hardly see - we 
feel that it is there (In limpezimea zorilor albind / Inainte 
de a distinge - simtim ca este acolo): simtirea sau 
presimtirea dincolo de vedere reprezinta nu doar un 
indiciu al poeziei moderne, o nesiguranta la adresa 
simturilor si mai ales a celui mai redutabil si mai credibil 

5 5 5 

dintre ele, vdzul (incepand de la defmitia din Metafizica 
lui Aristotel incoace), ci si, totodata, o cautare a 
transcendentei, presimtitd in formele premeditate sau 
nepremeditate ale creatiei. 49 Aceasta presimtire am sesizat-o si altadata, in 
poezia noastra, la Costache Negruzzi (care nu este retinut 
in primul rand ca poet, dar a carui Melancolie ni se pare o 
arta poetica demna de studiat, o sinteza a constiintei 
romantice a poetilor pasoptisti): Steaua zilei osteneste 
tanjitoarele-mi vederi; / Ochiul meu muiat in lacrimi afla 
mai multe pldceri / Cdndpe nori d-azur si aur cdutdnd se 
oboseste / Lumina ce nu se vede, dar tot incd se simteste. 

Vederea tdnjeste, paradoxal, dupa ceea ce nu se 
vede, dupa o epifanie care se simteste, o vedere mai 
presus de vedere pe care o simte ca exista. We feel that it 
is there... 

Ar mai fi si alte exemple, precum eel al lui 
Bolintineanu, care conduc spre aceeasi concluzie: Iar 
neaua sa eternd [a diminetii] ce luce sub lumina / Rdu d- 
ambru, se ingdnd cu purpura divina / Si se rdsfrdnge-n 
marea de spumd si d-azur / C-un cer ce-atdtea stele ilfac 
si mai obscurl (Conrad). 

Bolintineanu este, de altfel, un vizual aparte. . . 

Inspirat sau nu de poezia lui Shelley, Alecsandri 
scrie si el Legenda ciocdrliei, in care versifica o legenda 
romaneasca, intr-adevar, adaugandu-i insa motive 
romantice, intre care si pe eel al umbrei care ramane pe 
pamant atunci cand incepe calatoria cosmica (firul ideii 
va fi reluat de Eminescu in Sarmanul Dionis si in 
Povestea magului cdldtor in stele) sau pe eel cosmogonic: 
De cand nu era incd pdmdntul care este, / De cand tot ce 
e-n lume era numai poveste / Si raza de lumina si razele 
cdldurei / Erau comori ascunse in haosul naturei. . . 2. Keats si Alecsandri Se pot face apropieri si intre lirica pasoptista si Oda 
la o privighetoare, a lui John Keats, care se pare ca i-a 
inspirit pe poetii romani, mai ales pe Alecsandri: Ode to a Nightingale 50 My heart aches, and a drowsy numbness pains 

My sense, as though of hemlock I had drunk, 

Or emptied some dull opiate to the drains 

One minute past, and Lethe-wards had sunk: 

'Tis not through envy of thy happy lot, 

But being too happy in thine happiness, - 

That thou, light-winged Dryad of the trees, 

In some melodious plot 

Of beechen green and shadows numberless, 

Singest of summer in full-throated ease. 

O, for a draught of vintage! that hath been 

Cool'd a long age in the deep-delved earth, 

Tasting of Flora and the country green, 

Dance, and Provengal song, and sunburnt 

mirth! 

O for a beaker full of the warm South, 

Full of the true, the blushful Hippocrene, 

With beaded bubbles winking at the brim, 

And purple -stained mouth; 

That I might drink, and leave the world 

unseen, 

And with thee fade away into the forest 
dim: 

Fade far away, dissolve, and quite forget 
What thou among the leaves hast never 
known, 

The weariness, the fever, and the fret 
Here, where men sit and hear each other 
groan; 

Where palsy shakes a few, sad, last gray hairs, 
Where youth grows pale, and spectre-thin, 
and dies; 

Where but to think is to be full of sorrow 
And leaden-eyed despairs, 
Where Beauty cannot keep her lustrous eyes, 
Or new Love pine at them beyond to- 
morrow. 

Away! away! for I will fly to thee, 

Not charioted by Bacchus and his pards, 

But on the viewless wings of Poesy, 51 Though the dull brain perplexes and retards: 

Already with thee! tender is the night, 

And haply the Queen-Moon is on her throne, 

Cluster 'd around by all her starry Fays; 

But here there is no light, 

Save what from heaven is with the breezes 

blown 

Through verdurous glooms and winding 
mossy ways. 

I cannot see what flowers are at my feet, 
Nor what soft incense hangs upon the 
boughs, 

But, in embalmed darkness, guess each sweet 

Wherewith the seasonable month endows 

The grass, the thicket, and the fruit-tree wild; 

White hawthorn, and the pastoral eglantine; 

Fast fading violets cover 'd up in leaves; 

And mid-May's eldest child, 

The coming musk-rose, full of dewy wine, 

The murmurous haunt of flies on summer 

eves. 

Darkling I listen; and, for many a time 

I have been half in love with easeful Death, 

Call'd him soft names in many a mused rhyme, 

To take into the air my quiet breath; 

Now more than ever seems it rich to die, 

To cease upon the midnight with no pain, 

While thou art pouring forth thy soul 

abroad 

In such an ecstasy! 
Still wouldst thou sing, and I have ears in 
vain 

To thy high requiem become a sod. 

Thou wast not born for death, immortal Bird! 

No hungry generations tread thee down; 
The voice I hear this passing night was heard 

In ancient days by emperor and clown: 
Perhaps the self-same song that found a path 
Through the sad heart of Ruth, when, sick for 
home, 52 She stood in tears amid the alien corn; 
The same that oft-times hath 
Charm 'd magic casements, opening on the 
foam 

Of perilous seas, in faery lands forlorn. 

Forlorn! the very word is like a bell 

To toll me back from thee to my sole self! 

Adieu! the fancy cannot cheat so well 

As she is fam'd to do, deceiving elf. 

Adieu! adieu! thy plaintive anthem fades 

Past the near meadows, over the still stream, 

Up the hill-side; and now 'tis buried deep 

In the next valley-glades: 

Was it a vision, or a waking dream? 

Fled is that music: - Do I wake or sleep ? Alecsandri dedica privighetorii cateva strofe din 
poezia Concertul in lunca, in care inchipuie adunarea 
florilor, a pasarilor si a gazelor pentru a asculta concertul 
privighetorii: In poiana tainuita unde zbor luciri de luna, 

Floarea oaspetilor luncii cu grdbire se aduna, 

Ca s-asculte-o cdntareata revenitd-n primdvard 

Din strdindtatea neagrd, unde-i viata mult amard. /.../ 

Dar, tdcerel ...Sus pe-unfrasin un linfreamdt se audel ... 

Toti rdmdn in asteptare. Cdntdreata-ncet prelude. 

Vdntul tace, frunza deasd std in aer neclintitd... 

Sub o pdnzd de lumind lunca pare adormitd. 

In a noptii linistire o divina melodie 

Ca suflarea unui geniu printre frunze alin adie, 

Si tot creste mai sonord, mai pldcutd, mai frumoasd, 

Pan ' ce umple-ntreaga lunca de-o vibrare-armonioasd. 

Gdnditoare si tdcutd luna-n cale-i se opreste. 

Sufletul cu voluptate in estaz adanc pluteste, 

Si separe ca s-aude prin a raiului cdntare 

Pe-ale ingerilor harpe lunecdnd mdrgdritare. 53 E privighetoarea dulce care spune cu uimire 

Tainele inimei sale, visul ei defericire... 

Lumea-ntreagd std pdtrunsd de-al ei cdnticfdrd nume... 

Macul singur, ros la fata, doarme, duspe ceea lumel Finalul anecdotic ruineaza atmosfera solemna si 
incercarea de instaurare a unei metafizici sau a unui sens 
ascendent, spre inaltimea transcendentei. 

Alecsandri revine insa intotdeauna in realitate (ca 
in Pasteluri - poate tocmai de aceea nu Pastelurile au 
constituit sursa principals de inspiratie pentru Eminescu, 
din opera lui Alecsandri, ci Legendele), intimidat parca de 
apropierea prea intima de marea taind, despre care Keats 
putea spune ca / have been half in love with easeful 
Death. 

In mod cert insa, estazul paradisiac i-a fost sugerat 
de versurile poetului englez, nu fara a detine, in traditia sa 
literara veche, destule elemente recurente care i-au facut 
imbietoare aceste referinte la extazul mistic si sugestiile 
transcendentale . 

Imaginea Lunii-Regind si a zdnelor-stele care o 
inconjoara s-ar putea sa fi fost prelucrata si dezvoltata de 
Eminescu, in Memento mori, dupa cum si Hyperion-ul lui 
Keats se poate sa-i fi sugerat numele din poemul 
Luceafdrul (pentru ca alte apropieri nu se pot face). 

De asemenea, the murmurous haunt of flies on 
summer eves ne aminteste versurile eminesciene: Implu 
aerul vdratic de mireasmd si rdcoare / A popoarelor de 
muste sdrbdtori murmuitoare (Cdlin (file dinpoveste)). 

Sdrbdtoarea gazelor, din Cdlin, este precedata insa 
de cea din poemul mentionat al lui Alecsandri, Concertul 
in lunca, in doua strofe care pregatesc intrarea in scend a 
privighetorii. 

Alte versuri din poemul alecsandrin (Vdntul tace, 
frunza deasd std in aer neclintitd... / Sub o pdnzd de 
lumind lunca pare adormitd. / In a noptii linistire . . .) 
suporta neindoielnic o comparatie cu cele care surprind 
atmosfera cdmpenesc-cosmicd din cateva strofe 
binecunoscute si destul comentate ale poemului 
Zburdtorul lui Heliade: E noapte naltd, naltd /.../ Tdcere 
este totul si nemiscare plind /.../ Nici frunza nu se miscd, 
nici vdntul nu suspind..., etc. 54 Dar peisaje spiritualizate, simbolice, de acest fel, 
se recunosc si in lirica lui Alexandrescu, in poemul Viata 
cdmpeneascd, unde este sugeratd de asemenea prezenta 
privighetorii: 

L-acea addnca simtire, 
Care sub ceruri senine 
Seara aduce cu sine, 
Slobod de griji, de dorinte, 
In cugetu-mi multumit, 
Sldvind o-naltd putere, 
Eu ascultam in tacere 
Al multor mii defiinte 
Concertul nemarginit. 

Si cdnd luna-argintuitd, 

Albind iarba de pe vale, 

Ieseaplind, ocolitd 

De stelele curtii sale, 

Pe dealurile rdpoase, 

Stam, ma opream sd privesc 

Cerurile semdnate 

De globuri nenumdrate, 

Care, fdclii luminoase, 

In umbra noptii lucesc. 

Prin alunis sufla vdntul, 

Frunza usor cldtina, 

Nucii bdtrdni capdmdntul 

De-a lungul se desina; 

Unda cea armonioasd 

A unui ascuns izvor, 

Ca o soaptd amoroasd 

S-auzea in preajma lor. 

Curmdnd addnca tacere 

A cdmpului linistit, 

Un glas cdnta cu pldcere 

Un cdntec obisnuit. 

Ast glas, aceastd cdmpie, 

Noaptea care md-nvelea 

Gdndiri de melancolie 

In inimd-mi invia. 55 Cdntecul obisnuit al noptii, in sensul de atdt de 
cunoscut autorului, este desigur eel al privighetorii, chiar 
daca Alexandrescu nu o numeste. 

Credem insa ca poetii romani si mai ales 
Alecsandri au fost impresionati de aceste ode inchinate, 
in lirica engleza, ciocarliei si privighetorii, si au purees la 
transplantarea modelelor in poezia romana, in poezii 
originale insa, care mai pastreaza doar cateva urme din 
sursele initiate, dar care incearca sa transfere atmosfera si 
sentimentul defior divin. 

Intentia poetilor romani a fost de a impdmdnteni/ 
nationaliza aceste motive, de a le romdniza, avand in 
vedere imperativul crearii unei literaturi nationale si 
beneficiind de faptul ca impresionabilitatea populard se 
manifestase anterior, in legatura cu aceste subiecte, in 
cantecele folclorice si in basme, Alecsandri pornind de la 
legende populare pe care le versifica: Legenda rdndunicdi 
si Legenda ciocarliei. 

Este un reflex important de subliniat, pentru ca el 
indica sensul si conditiile in care s-a desfasurat 

5 5 5 

sincronizarea poeziei preromantice romanesti cu cea 
europeana: in masura in care temele si motivele liricii 
romantice de pe continent puteau afla corespondente in 
sensibilitatea si reflexivitatea romaneasca. 56 La 20 de ani dupa moartea poetului John Keats, 
Joseph Severn a pictat faimosul portret Keats ascultdnd o 

'in 

privighetoare pe Hampstead Heath : 
Manuscris Keats 38. '*" £~4L i*">y£a^j. 

-;- * % 5! 


r > 

fa ftiu ' tSM+tt-^t ^nJ-4-tf **~t-«.«Vs*-i , *«V ^L 
*A«« /*^faU t^L^LS l*-^*j£ 

; Sursa imaginii: http://englishhistory.net/keats/poetry/odetoanightingale.html. 

http://englishhistory.net/keats/images/keats45.jpg. 

38 Sursa imaginii, unde se pot gasi si alte fotografii ale manuscriselor lui John 

Keats: http://englishhistory.net/keats/manuscripts.html. 57 Campia transcendental a Ar fi trebuit sa spun Peisajul transcendental, dar e 
mai adesea vorba de cdmpie... 

Am facut deja, anterior, cateva referiri sporadice la 
poezia naturii strabatuta de un fior mistic din poezia 
pasoptista, si care leaga terestrul de infinitul cosmic si de 
transcendenta eternd. 

Aceasta stare a poeziei, ca sa ma exprim nichitian, 
nu a fost individualizatd in sfera meditatiilor si este pusa 
pe seama influentei poeziei romantice si cu prisosintd a 
lui Lamartine. 

Exemplele nu sunt multe, dar pot fi semnificative, 
din repertoriul liric pasoptist: Viata cdmpeneascd a lui 
Alexandrescu 39 , pasaje (pe care le-am citat deja, undeva 39 Din care citam cateva strofe: Asa, simpla vietuire 

Eu stiu sa o pretuiesc 

Si de aceafericire 

Voi bucuros sa-ti vorbesc 

Darflorile si verdeata, 

Apusul si dimineata, 

Sifluierul campenesc, 

Cu patimi, cu chinuri grele, 

Cu starea inimei mele, 

Nicicum nu se potrivesc. /.../ 

Insa a mea multumire 
Pentru a ta gazduire 
Eu tot nu o poci uita, 
Si cat va sta prin putinta 
Voipune a mea silinta 
Adevdru-a imita; /.../ 
S-ardt atdta simtire, 
Cdta simteam multumire, 
Cdnd dulcea serei racoare 
In preajma-mi se intindea 
Si patimi sfisiitoare, 
Ca aburi din lac, din mare, 
Desertul mi le-absorbea. 

Coprinsul, unde odata 
Impreuna-am vietuit, 
Si placerea-adevarata 
Zilele mi-a indulcit, 
Este un camp lat, ce are 
De vechi si firesti hotare 
Un mal catre rasarit, 
Iar catre apus o apa, 58 Ce saduri, gradini adapa, 

Ce udd tdrmul setos, 
Si-n ramuri multe-mpdrtitd, 
Curge mandrel, linistitd, 
Pe patu-i eel ndsipos. /.../ 

Aproape de casa-ndatd, 

Spre miazdnoapte s-aratd 

O biserica smeritd, 

Un templu dumnezeiesc, 

Unde muncitorul [pamantului] vine 

Prinoasele sd-si inchine, 

Unde ruga umilitd, 

Ca tamaia cea sfintitd, 

Este la cer priimita 

De Parintele obstesc. /.../ 

In vale se vad desisuri, 
Saduri, livezi, alunisuri, 

Pe urma ochiul zareste 

Un deal ce se prelungeste 

Verde si impestritat. 

Coastele-i sunt invalite 

De vii, de semanaturi, 

De tarine felurite, 

De cranguri si de paduri. /.../ 

Fmmoasa singuratate 

Bunurile-adevarate 

In sdnul tdu le-am simtit; 

Pace, liniste, viata, 

Toate acolo md-nsotea, 
Si din orice dimineatd, 
Multumirea se ndstea. /.../ 

Supus la acea uimire, 
L-acea addncd simtire, 
Care sub ceruri senine 
Seara aduce cu sine, 
Slobod de griji, de dorinte, 
In cugetu-mi multumit, 
Slavind o-nalta Putere, 
Eu ascultam in tacere 
Al multor mii defiinte 
Concertul nemarginit. 

Si cdnd lun-argintuita, 

Albind iarba de pe vale, 
Iesa Una, ocolitd 
De stelele curtii sale, 
Pe dealurile rapoase, 
Stam, ma opream sd privesc 
Cerurile semanate 
De globuri nenumarate 
Care, fdclii luminoase, 
In umbra noptii lucesc. 59 mai sus si care au fost remarcate si comentate in trecut, 
pentru reusita poetica) din Serafimul si heruvimul si din 
Zburatorul lui Heliade, alte versuri din Alecsandri 
(Legenda rdndunicdi 40 , Dan, cdpitan de plai 4i , Pdstorii si 
plugarii 42 , Ghioaga lui Briar 43 , etc.). Prin alunis sufla vdntul, 
Frunza usor cldtina, 
Nucii bdtrani ca pamantul 
De-a lungul se desina; 
Unda cea armonioasd 
A unui ascuns izvor 
Ca o soaptd amoroasd 
S-auzea in preajma lor. 
Curmdnd adanca tacere 
A campului linistit, 
Un glas cdnta cu placer e 
Un cdntec obicinuit. 
Ast glas, aceasta campie, 
Noaptea care md-nvdlea 
Gandiri de melancolie 
In inimd-mi invia. /.../ 

La camp, locas de place re, 
Eu multumit as trai, 

Linistit si in tacere, 
Ziua mea as implini. 

Viseazd luna-n ceruri!...sub visul eel de lund 
Flori, ape, cuiburi, inimi viseazd impreund. 
Nicio miscare-n frunze, si nicio adiere 
Nu tulburd in treacdt a noptei dulci mistere. 

41 E noaptea instelata, e calda, linistita! 

Se pare ca din ceruripe lumea adormitd 
Pluteste-o Una, dulce, divina indurare. 

42 Privitipe cele dealuri inalte, inverzite, 
Pe-acele largi poiene cu flori acoperite, 
Priviti strdini de lume, pdstorii cei romdni, 
Aproape de-a lor turme pdzite de-ai lor cdni, 
Traind o viata Una in tainica natura, 

Cu buciumul in mdnd, cufluierul la gurd. 
Cereasca limpezime, precum intr-un izvor, 
Alin se oglindeste in sufletele lor... /.../ 

Priviti pe cea campie frumoas a, roditoare, 
Plugarii, muncitorii lucrdnd in foe de soare. 
Pefata lor cea bldndd, pe ochii lor cei vii 
Adie boarea dulce din verzile cdmpii. 

El ce trdise ca soimul izolat, 
Din rdvdrsatul vietii pe lume-nstrdinat, 
Crescut in infrdtire cu iarba si cu vdntul, 
Avand de templu cerul si de culcus pamantul; 
El, oaspele campiei, ndscutpe al ei sdn, 
Scdldat in foe de soare si-n limpede senin, 
Ce nu vdzuse incd nici sate, nici orase, 60 Se remarca, cu destul de multa usurinta, in aceste 
versuri, ale lui Alexandrescu si Alecsandri, prezenta unor 
coordonate bivalente: geografice si spirituale, in acelasi 
timp. 

Iar in coordonatele geografice le integram si pe 
cele cosmice, care fac parte, in mod organic, din peisajul 
rural si campenesc, din orizontul campiei care se deschide 
spre cele ale cerului, spre lund si spre stele, anume, care 
formeaza un alter-ego al curtii ori al templului pamantesc 
si in acelasi timp o alegorie a celor spirituale. 

Cdmpul sau cdmpia are determinari sempiterne 
(marginit de nuci bdtrdni ca pdmdntul si de lun-argintuitd 
cu stelele curtii sale), cu trimiteri paradisiace la grddini si 
saduri edenice si mai ales la tdcerea, pacea sau linistea 
covarsitoare, care domina peisajul si care nu pare 
tulburatd ci mai degraba intetitd (oricat de paradoxal) de 
simfonia, de corul armonios al pasarilor cantatoare 
(dublet terestru al corurilor angelice). 

Propensiunea spre singurdtate/ solitudine/ sihdstrie 
si spre liniste/ isihie este un element care apartine 
aceleiasi viziuni paradisiace asupra telosului existential, 
care picturalizeaza peisajele romantice in felul acesta. 

Peisajul paradisiac - oglindire fidela a paginilor 
literaturii vechi - sta fdra probleme in compania celui 
tipic romantic (vai, dealuri rdpoase sau dealuri inalte, 
pdduri, desisuri, largi poiene). Asa dupa cum melancolia 
romantica pastreaza conotatiile nostalgiei traditionale, ale 
regretului indepartarii depatria celesta. 

Linistea suprapdmdnteascd a. inserarii, ca si taina 
noptii, nu sunt impresioniste, nu sunt simple senzatii, ci 
perceptii ale unei sensibilitdti spirituale, pe care o va 
augmenta Eminescu in lirica sa. 

In general, tonurile acestor peisaje sunt intense si 
nu vagi, impresioniste. Nici florile-omenirei cu chipuri dragalase; 

El, care ziua-ntreaga se-ngdnd cu un pai, 

Si-n canticul de paseri surprinde-un dulce grai... 61 
George Inness, Sunset at Etretat Diafanul sau inefabilul acestor picturi lirice sta in 
simboluri, in sugestia alegorica. 

Cei care au dorit sa devieze sensul acestui 
traditionalism spre samdndtorism si poporanism/ 
narodnicism, n-au inteles decat in mica mdsurd care era 
semnificatia idealismului acestor pasaje lirice. 

Am inceput cu Alexandrescu, eel care era 
considerat si de Calinescu „cea mai puternica expresie a 
lamartinismului la noi" 44 . 

Calinescu tinde insa a-i atribui poetului francez 
toate meritele. Nu sunt foarte convinsa de justificarea pe 
de-a-ntregul a acestei pozitii si nu doar in ceea ce-1 
priveste pe Alexandrescu. 

Banuiam mai demult - si ne-am si exprimat aceasta 
opinie - ca pasoptistii adapteazd temele romantice unui 
fond literar, spiritual si cultural autohton (sau invers: 
adapteazd acest fond la temele si expresivitatea 
romantice). 

Au afirmat-o si altii, dar nu raspicat, si se 
insinuezaza mai adesea ca importul occidental de 
literatura moderna, in epoca romanticd, este total, si, 
implicit, ca singura zestre romaneasca de poezie consta in 
cdntece de lume si poezii neoanacreontice. G. Calinescu, Istoria literaturii romdne. De la origini pana in prezent, edijie 
noua revazuta de autor, text stabilit de Al. Piru, Ed. Vlad & Vlad, Craiova, 1993, 
p. 156. 62 Am facut deja, in Epilog la lumea veche, vol. I, 
demonstratia ca neoanacreonticii nu sunt straini nici de 

5 

traditia poetica veche (a lui Dosoftei, Miron Costin - 
continuata intr-o prozd lirica teologico-filosofica de 
Antim Ivireanul si Dimitrie Cantemir -, cu temele biblice 

5 7 

ale Psalmilor si Ecclesiastului) si nici de exigentele etice 
si religioase ale experientei literare medievale. 

Asa meat, cu atat mai putin, nu putem sa-i acordam 
credit lui Calinescu cand sustine ca inclusiv 

5 

„religiozitatea, rugaciunecT' (pe langa meditatie, armonia 
naturii, atractia infinitului) din poezia lui Alexandrescu 
sunt, de fapt, „ale poetului francez" 45 , Lamartine. 

Poate tonul lor poetic, dar nu si atitudinea in sine a 
pasoptistilor romani, aplecarea lor spre misticd si spre 
notatia literara a sensibilitatii filosofice si a emotiei si 

t 5 5 5 5 

cugetarii lor religioase. 

Dimpotriva, credem ca problema trebuie pusa 
invers, si anume observand mai degraba faptul ca 
religiozitatea si melancolia misticd a lui Lamartine au 
determinat un atat de mare succes al poetului francez 
intre preromanticii romani, pe langa motivatiile de ordin 
politic. 

O proba in sprijinul acestei realitati o constituie si 
felul in care pasoptistii au admirat clasicismul lui Voltaire 
si i-au urmat modelul literar, dar au dezavuat deschis 

5 7 

scepticismul iluminist din manifestarea acestuia. 

Acelasi lucru reiese si din selectia traducerilor din 

5 5 f 

Byron, care au ocolit satanismul din Cain ce incuraja 
insurgenta anti-teistd (eel putin putea fi interpretat astfel, 
chiar daca Byron nu s-a declarat niciodata ateu), etc. 

Substanta peisajului cu valente cosmice si 
transcendentale din lirica pasoptista, dupa cum se poate 
vedea in texte, dezminte o asemenea parere, a importului 
din Occident a sentimentului religios. 

Materia poetica despre care discutam ne ofera doua 
axe de studiu semnificative: in primul rand, o poezie 
filosoficd ce reprezinta un segment din lirica pasoptista 
capabil sa ilustreze reflectia si contemplatia romantica, 
alaturi de meditatia pe marginea ruinelor 46 , fata de care 
formeaza insa o temd distincta. 45 Ibidem. 

46 Poezia ruinelor „se inscrie intr-o larga actiune a epocii de redescoperire, de 
revalorificare a traditiilor istorice; ceea ce Asachi sau Kogalniceanu aduc in 63 
Thomas Cole, Romantic landscape with ruined tower In al doilea rand, este un sector literar anticipativ al 
unui curent modernist important, si care contine in nuce 
temele si motivele traditionalismului interbelic (de la 
Goga la Blaga, trecand prin Philippide, Ion Pillat, Vasile 
Voiculescu). 

Nu a fost pana acum cercetat din aceasta 
perspective si aceasta lacuna ne priveaza de un orizont in 
stare sa perceapa continuitatile si sa evite lanurile de 
umbra si pasajele de la o epoca la alta marcate de 
indistinctie. 

In fine, ceea ce este de asemenea semnificativ de 
mentionat, in legatura cu acest segment poetic din lirica 
pasoptista, e faptul ca eludeaza vijeliile interioare 
romantice, raul secolului, sentimentul de cadere in abis, 
constiinta abruptd a mortii sau acea melancolie fdrd 
scdpare. 

Aceasta eludare nu defineste toata lirica poetilor pe 
care ii vom mentiona (dar ar fi si absurd sa pretindem ca 
ei pot fi cu totul rupti de spiritul veacului) si poate ca nu 
ii defineste decat intr-o anumita masura, mai mare sau 
mai mica, in functie de personalitatea fiecaruia, dar nu se 
poate nega sau ignora ca exista aceasta tendintd spre planul cunoasterii trecutului, Heliade, Alexandrescu, Hrisoverghi implinesc in 
plan poetic, descoperind nu numai puterea exemplara a istoriei (precept clasic in 
definitiv), ci si valoarea poetica a temei, comuna si ea unui stadiu timpuriu al 
romantismului contemporan si chiar preromantismului, raspandit in lume odata 
cu lecturile din Volney, din Young sau din Ossian", cf. Mircea Anghelescu, 
Echilibrul intre Antiteze..., op. cit., p. 82. 64 pacifware launtricd, pe care foarte corect a identificat-o 
Mircea Anghelescu atat la Heliade (i-am citat deja opinia 
undeva anterior, cand am vorbit despre Anatolida), cat si 
la Alexandrescu: „poetul nu apare niciodata ca o fiinta 
telurica, dezlantuita, pasiunile sale fiind filtrate si 
estompate de uitare, de sentimentul melancolic al tacerii 
universale" 47 . 

De altfel, nici peisajul cdmpenesc al acestor 
episoade poetice (care pot fi poezii intregi sau numai 
fragmente de poezii - mai adesea), nici idilismul sau 
idealismul rustic, desi nu sunt chiar strdine 
romantismului, nu corespund intru totul peisajului poetic 
al epocii, caracterizat mai adesea de alegoria montand a 
sentimentului romantic descendent pe panta disperdrii si 
tot la fel de brusc ascendent spre inaltimile transcendentei 
divine. 

Asa meat orizontala pacified a campiei si a satului 
(Eminescu va introduce un deal si niste turme sugerand 
transhumanta si deci muntii, in Sara pe deal), aflata intr- 
un plan de paralelism si corespondentd cu linia cerului 
(sintagma cerestile cdmpii exista, de altfel, la pasoptisti 48 , 
denumind intinderile nesfarsite ale cerului: o reprezentare 
a carei simbolistica nu prea a fost sesizata), indica o 
detaliere si o amplificare pur romaneasca a unei viziuni 
romantice. 

Ca a fost resimtitd astfel o dovedeste, cum am mai 
spus, si receptarea si perpetuarea ei in modernismul 
traditionalist - Serban Cioculescu avea dreptate cand 
situa modernismul poetic romanesc in post-romantism. 

Cdmpia ii este specifica, in mod evident, lui 
Alexandrescu (vezi Viata cdmpeneascd dar si alte 
poeme 49 ) si lui Heliade: {Dar cdmpul si argeaua Mircea Anghelescu, Introducere in opera lui Gr. Alexandrescu, Ed. Minerva, 
Bucuresti, 1973, p. 20. 
48 Grigore Alexandrescu: 

Tacerea e addnca si noaptea-ntunecoasa; 
Norii ascund vederea inaltelor tarii 
S-a stelelor de aur multime luminoasa 
Ce smaltuiau seninul cerestilor cdmpii. 
(Candela) 

Adesea pe cdmpie 
Auz o armonie, 
Un ce melodios: 
Un glas care se pare 65 cdmpeanul osteneste /.../ Tdcere pretutindeni acuma 
stdpdneste. . . (Zburdtorul) ) . 

Dar putem spune nu doar atat, ci si ca aceasta 
campie este atat de specified pasoptistilor, meat, odata 
ajunsi la malul marii, infinitul acvatic le apare drept 
cdmpiile lichide sau tdrdmele lichide sau (cu o expresie 
mai putin fericita) cdmpul eel apos (Bolintineanu - 
Conrad) - un pamant lichid, miscator - sau ca umed plai 
(Alecsandri - Bosforul) ori ca a mdrilor campie si umede 
cdmpii (Alexandrescu - Rdsdritul lunei. La Tismana; 
Barca). 

Nu e insa mai putin adevarat ca Alexandrescu vede 
si cerul ca o campie (Eliza) si ca acesta poate fi descris 
drept: azurele cdmpii (Adio. La Tdrgoviste). 

Sa privim insa si noi mai de aproape celebrul 
tablou al lui Heliade din Zburdtorul: 

Era in murgul serii si soarele sfintise; 

Aputurilor cumpeni tipdnd pared chemau 

A satului cireadd, ce greu, mereu sosise, 

Si vitele muginde lajgheab intins pdseau. 

Ascuns in departare, 
Un imn misterios. 

De unde oare vine? 
Din sferele senine? 
Din zefirii ce zbor? 
Din iarba ce sopteste? 
Din planta ce trdieste? 
Din floare? din izvor? 

Din niciuna in parte, 
Din multe-mpreunate, 
Din toate e-ntocmit; 
E glas al suferintei, 
Al lumei si-al fiintei 
Suspin nemarginit. 
(Frumusetea) 

O vedeti colo, colo in vale, 
Unde natura vesel zdmbeste, 
Unde pastorul zilele sale 
In paza turmei le margineste? 
Inima simpla, nevinovata, 
Orice dorinta lesne-mplinita. 
La camp simtirea e-adevarata, 
La camp, viata e fericita: 
La camp, nadejdea zice, veniti, 
In fericire de vreti safiti. 
(Fericirea) 66 Dar altele-addpate trdgeau in batatura, 

In gemete de mumd viteii lor strigau; 

Vibra al serii aer de tauri grea murmurd; 

Zglobii sdrind viteii la uger alergau. 

S-astdmpdrd ast zgomot, s-a laptelui fantand 

Incepe sd s-audd ca soaptd in susur, 
Cdnd ugerul se las a sub fecioreasca mdnd 

Siprunca vitelusd tot tremurd-mprejur. 

Incep a luci stele rand una cdte una 

Sifocuri in tot satul incep a se vedea; 

Tarzie asta-seara rasare-acum si luna, 

Si, cobe, cdteodatd tot cade cdte-o stea. 

Dar cdmpul si argeaua cdmpeanul osteneste 

Si dup-o cind scurtd si somnul a sosit. 

Tdcere pretutindeni acuma stapdneste, 

Si latrdtorii numai s-aud necontenit. 

E noapte nalta, nalta; din mijlocul tdriei 

Vesmdntul sdu eel negru, de stele semanat, 

Destins cuprinde lumea, ce-n bratele somniei 

Viseazd cdte-aievea desteaptd n-a visat. 

Tdcere este totul si nemiscare plind: 

Incdntec sau descdntec pe lume s-a lasat; 

Nicifrunza nu se misca, nici vdntul nu suspina, 

Si apele dorm duse, si morile au stat. Versurile anuntd poemul Sara pe deal al lui 
Eminescu. 

Heliade introduce detaliul rustic fara sa cada in 
descriptivism naturalist ori in realism prin apropierea 
privirii de cirezile de vite, de caini latrdtori sau de 
cdmpeanul ostenit. 

Peisajul sau ramane pur si spiritualizat, in ciuda 
intersectarii cu elementele vietii reale, cotidiene. 

Dimpotriva, lumea e traversata de un fior al 
sfinteniei (soarele sfintise - consideram intentionata 67 conotatia), este dominata de atributele puritdtii si ale 
nevinovatiei/ inocentei. 

Acea fecioreascd mdnd a unei nevazute persoane 
poate tinde si spre alte sugestii, mai profunde... 

In permanenta, cele doua peisaje, celest si terestru, 
se intrepatrund, rezultatul fiind dematerializarea 
semnificatiilor grosiere, a ratiunilor pamantesti, si 
hierofanizarea contingentei. 

Semnificatiile sunt gradual ascendente. 

Greutatea turmelor se disemineaza in...vibratii de 
tauri grea murmurd, intr-un mod similar celui prin care, 
in Anatolida, materia apelor se disimula in sunete - 
Heliade recurge la un travesti acustic al tendintei spre 
spiritualizare . 

Doar ca, spre deosebire de Anatolida, in care 
sunetele apelor virgine rezoneaza din ce in ce mai 
furtunos, aici sunetele curg spre domolire, spre liniste: S- 
astdmpdrd ast zgomot, s-a laptelui fdntdnd / Incepe sd s- 
audd ca soaptd in susur. 

Tonalitatile evolueaza de la a puturilor cumpeni 
tipdnd si de la vite mugind la vibratii de grea murmurd, 
apoi la soaptd in susur si de aici la tdcere este totul. 

Peisajul auditiv descendent se intersecteaza cu 
ascendenta dorului universal spre transcendentalizare. 

Lumea tace, pe masura ce leviteaza spre inaltimi. 

Este o permanenta coordonare a empiricului cu 
transcendentul, pe care o va sesiza Eminescu, pentru ca si 
la el turmele care urea dealul se intalnesc cu stelele care 
le scapdrd-n cale {Sara pe deal). 

Pamantul cu fdntdni si cumpeni (cu izvoare ale 
sufletului si cumpdniri ale gandirii) intalneste cerul inalt 
(noapte naltd, nalta), pe care luna si stelele il aduc 
aproape de vederea, de ratiunea si de sensibilitatea 
umana. Fara luna si fara stelele semdnate in el, ar fi un 
cer inalt, intangibil. 

Steaua care cade, ca o cobe, e pe de o parte o 
obsesie romantica (meteorii nu lipsesc din poezia 
pasoptista, de la Fabian Bob la Bolintineanu si 
Alecsandri, insa nu au intotdeauna sau neapdrat 
semnificatia pe care o sugera, inca de multa vreme, 
Milton: Satan stood /.../ like a Comet burn'd (Paradise 
Lost)), pe de alta parte sugereaza posibilitatea trecerii 68 dintr-o lume intr-alta, iar in al treilea rand il anuntd pe 
Zburdtor. 

Somnul, linistea, incetarea muncii inseamna o 
asteptare a transfigurdrii. Pentru ca nemiscarea e plina, 
altfel spus, nemiscarea e plina de miscare, de dinamismul 
interior al dorului. 

In acest context isi va face aparitia Zburdtorul, insa 
nu dorim acum sa vorbim despre rolul si semnificatia sa. 

Nemiscarea e deopotriva cosmicd si terestra. 

Frunza, vdntul si a/?e/e apartin naturii, iar morile 
devin simboluri ale febrilitatii umane. 

Tacerea aceasta este sugestiva, pentru ca este 
sincrond. 

Ritmurile cosmice nu sunt strdine de cele umane, ci 
consonantice . 

Revenind insa la semnificatiile de la care am pornit 
cand ne-am propus sa dezbatem acest fragment liric, 
cdmpia apare, in viziunea pasoptistilor, ca un orizont 
deschis, ca o lentild a cerului, care poate observa 
indltimea de necuprins a infinitului cosmic si ascensiunea 
fara capat a vesniciei. 

Preromanticii romani nu au nevoie de prezenta 
muntilor, in peisajele lor, din moment ce cdmpia le poate 
oferi punctul de observatie din care se poate vedea 
indltimea noptii - adica: indltimea de nedeterminat a 
intunericului/ a nedeslusirii tainei. 69 Isihia romantica Sunt bine cuno scute aptitudinile romanticilor 
pentru recluziune, pentru retragerea din lume si 
contemplarea nostalgica a ruinelor trecutului in coerenta 
cu peisajele de natura sdlbaticd/ ingenud si in consonant! 
cu starea de spirit, cu tristetea interioara si melancolia 
generate de pierderea ireparabila a unui bun de pret - 
chiar si atunci cand e neprecizat sau vag precizat si totusi 
adesea evocat in mod mai mult sau mai putin aluziv -, un 
mod de afi in lume si o viziune existentiala pe care lumea 
(lor) moderna le-a abandonat. 

Intre manifestable fundamentale preromantice si 
romantice, s-a aflat, prin urmare, si contemplarea 
peisajelor sihastre, dominata de regretul unei existente de 
tip patriarhal, in care sa primeze convietuirea cu natura, 
ca spatiu propice pentru elanul spre libertatea spirituals. 

Preromanticii romani se acomodeaza acestei 
perspective. 

Confesiunea romantica a lui Grigore Alexandrescu, 
care afirma ca trdiesc in durere ca-n elementul meu (Anul 
1840), este stravezie: 

Imi place a naturei sdlbatecd mdnie, /In negura, si 
viscol, si cer intdrdtat, / Si tot ce e de groaza, ce e in 
armonie / Cu focul care arde in pieptu-mi sfdsiat 
(Suferinta). 

Dincolo insa de aceasta corespondentd a starilor de 
spirit cu temperamentul naturii, propensiunea launtrica 
este mai degraba spre liniste, spre pace, in care poetul isi 
regdseste tonusul optimist dar si adevarata vocatie. 

Astfel, cdmpia este pentru el desdrt [pustie] 
(Meditatie) si frumoasa singuratate 50 unde afla pace, 
liniste, viata si unde regaseste ideile senine (Viata 
cdmpeneascd). 

Cdmpia lui Alexandrescu are (in mod spiritual) 
orizont cu cerul: Ce netedd cdmpie! Cum ochiul se 
uimeste! / Ce desdrt se aratd, oriincotro privesti! / Intinsa 50 Sintagma ne aminteste de imnul O, preafrumoasa pustie, prelucrat dintr-un 
fragment al Vietii Sfintilor Varlaam si Ioasaf. 70 depdrtare se pare cd uneste, / Cu ale lumei mdrgini, 
hotarele ceresti (Meditatie). 

Poate tocmai de aceea, cdmpia este desertul care 
absoarbe patimi sfdsietoare {Viata cdmpeneascd). 

Tulburator este sa ne dam seama ca, pentru 
Alexandrescu, cdmpia este un peisaj romantic (Ast glas, 
aceastd cdmpie, / Noaptea care md-nvdlea / Gdndiri de 
melancolie / In inimd-mi invia (Viata cdmpeneascd)) si in 
acelasi timp un desert/ o pustie care serveste drept 
refugiu, adapost pentru un telos spiritual, pentru 
ascensiunea gandirii si a simtirii catre ceruri, in spiritul 
monahismului isihast: 

Scdrbit peste mdsurd 

De zgomotul cetdtii, 

Eu caut in naturd 

Un locfdr' de murmurd, 

Supus singurdtdtii. /.../ 

Fiintdfdr ' de numel 

Ce pasdrii dai zbor, 

Ce mdrilor dai spume, 

Ce omului dai lume 

Si apelor izvor! 

Ce pui copaci pe munte, 

Pe ceruri curcubeu, 

Necazuri pe-a meafrunte 

Cafuriile crunte, 

Sldvite Dumnezeu/ 

Din bolta de mdrire 

Coboard-te p-un nor, 

Alin-a mea simtire 

De rele peste fire, 

Ori voie da-mi sa morl 

{Intristarea) 

Cdnd tot doarme-n naturd, cdnd tot e linistire, 

Cdnd nu mai e miscare in lumea celor vii, 

Desteaptd privegheazd a mea tristd gdndire, 

Precum o piramidd se-naltd inpustii. 71 Ai mei ochi se preumbld pe dealuri, pe cdmpie, 

Al meu suflet se-naltdpe aripi de-unfoc sfdnt, 

In zboru-i se ridicd lapoarta de vecie, 

Cdci nicio legdturd nu are pre pdmdnt. 

(Miezul noptei) Erau dulci acele ceasuri de extaz si de gdndire 
{Rdsdritul lunei. La Tismana), reflecteaza retrospectiv 
poetul... 

Bolliac mediteazd: „Dulce tacere! Cine a stiut a se 
folosi de tine si n-a gasit inzecita multamirea, ce fiii 
chinurilor cu atatea osteneli o cauta in baluri si ospete de 
mare cuviinta [cinste, in societate]? 

Care [om], de nenorociri apasat, alergand la al tau 
liman, n-a aflat intr-insul azilul eel mai adevarat?... 

Tu versi in tinerile inimi acea dulce melanholie [s. 
n., termen utilizat de Nicolae Milescu si Dimitrie 
Cantemir], ce adoarme cumplitele furii ale nenorocirii..." 
(Meditatia IT). 

De asemenea, aceeasi sinergie a semnificatiilor 
romantice cu cele crestine si mistice se poate observa si in 
poemul Melancolia al lui Constantin Negruzzi: O puternicd plecare ce nu rabda-mpotrivire 

Ma indeamnd sd cant astdzi acea tanara simtire 

Ce-n singuratate numai isi are locasul seu, 

Dar ceresc trimis in lume din sdnul lui Dumnezeu. 

Fie ca aceste versuri ce curdnd vorfi uitate 

Sd aducd alinare vrunor inimi intristate, 

Si resfirdnd pe-a lor cale niste nemernice flori, 

Sd le-mprdstie necazul s-ai supdrdrilor nori; 
Cdci pldcerile sunt multe care vin din bucurie, 

Ins a nuputine are si dulcea melancolie; /.../ 

Vdd o veche monastire, sfdnt azil de pocdintd, 

Unde nevinovatia isi aleasd locuintd. 
Al aramei tristul sunet gdndul meu a desteptat, 

Spre locasul mdntuirii pasii mei a indreptat. 

In aceste ziduri sfinte unde Domnul se mdreste, 

Pdcdtosul alinare constiintei lui gdseste; 

Aici suflete viteze, pdrdsind a lumii greu, 72 Isipetrec restul vietii lauddnd pre Dumnezeu. 

Gandul lorfugind din lume este numai vecinicia, 

Cdnd ii vdd, un nou pret are in ochi-mi melancolia, 

Judecdnd cd-n lumea asta ne e dat sd suferim... Preromanticii nu ignorau traditia veche a 
isihasmului - nu cu mult timp in urma Sfintii Vasile de la 
Poiana Marului si Paisie Velicikovski dadusera semnalul 

5 

renasterii isihaste in Tarile Romane. 

t 5 

Figurile unor sihastri vestiti din trecut sunt 
rememorate in poeme: Sfantul Nicodim de la Tismana in 
Rdsdritul lunei. La Tismana, de catre Alexandrescu, 
Sfantul Daniil Sihastrul in Daniel Sihastru a lui 
Bolintineanu, etc. 

Personalitatile lor sunt venerabile si sunt evocate cu 
respect. 

Alecsandri compara muntele Etna cu un sehastru 
ce cunoaste al globului mister (Pe coastele Calabriei). 

Posibil ca Eminescu sa fi prelucrat ideea in versul: 
monahi, cunoscdtorii vietii pamdntene (Strigoii). 

Bolliac, exilat o vreme la manastirea de la Poiana 
Marului, trebuie sa fi cunoscut viata Sfantului Vasile (de 
care am amintit anterior, unul dintre promotorii renasterii 
isihaste). 

In poemul Ermitul isi descopera si el, ca si 
Alexandrescu, admiratia pentru spiritualitatea inaltd a 
eremitilor/ sihastrilor si tainica dorinta de inrudire 

5 5 5 5 

spirituald cu ei: 

Si omu-al cdrui cuget trdieste numa-n cer, 

Cefuge de multime, cdnd incd o iubeste, 

Si oamenii cu cerul a ii uni voieste, 

Isi catd un Sinae [un munte Sinai] la sdntu-i minister 

[slujba]. 

/.../ 

Eu ma unesc cu tine: imi place sdprivesc 

Aceste vdrfuri albe, mai nalte decdt norii, 

Pe care schinteiazd cdte odatd sorii, 73 Cel din cdmpie-afundd deloc nu se zdresc 51 ! Imi place s-ascult rdul mugind intr-un abis; 
Imi place-a privi brazil informi de pir amide, 

Moliftul si cu tisa, ce malurile-nchide, 
Ca tari cetdti in aer, spre cer numai deschis! 

Imi place s-ascult vdntul, tundnd din mal in mal, 
Imi place sd vdd capra sdrind din piatr-n piatrd, 

Imi place s-aprinz zeada pe o intinsd vatrd 
Si cerbulp-o sprdnceand sd-l vdzfdra rival. /.../ 

Eu as dori cu tine aci sd vietuiesc, 

Sd-mpdrtdsesc cu tine si gdndul si vorbirea, - 

Ast dar cu care cerul doteazd omenirea 

Si care anticristii pe buze ni-l zdrobesc. Recluziunea nu este mizantropd. 

„!n spatele pasiunii preromantice se gaseste 
intotdeauna o aspiratie ferma catre fericire, catre 
realizarea plenara a individului in mijlocul colectivitatii 
naturale: familie, societate, tara. 

Fuga de lume, refugiul, izolarea, exilul sunt doar 
forme de respingere a unei realitati inacceptabile, care nu 
se poate acorda cu aspiratiile individului, nu un refuz al 
societatii in sine" 52 . 

Esenta dezideratului preromantic poate fi 
considerata, in exprimarea lui Bolliac, in consonanta cu 
idealul eremitic, al sihastrului care fuge de multime, cdnd 
incd o iubeste. 

In fine, anticipand epoca propriu-zisa a 
preromantismului si a romantismului, intr-o pagina de 
literatura considerata de unii preromantica, Inorogul din 
Istoria ieroglifwd a lui Dimitrie Cantemir se refugiaza din 
calea uneltitorilor care cautau sa-i ia viata, strdmtd si 
pustnicd viata ducdnd intr-un adapost de munte, la 
inaltime: 51 Spre deosebire de Alexandrescu, Bolliac prefera muntele, dar semnificatiile 
sunt identice. 

52 Mircea Anghelescu, Preromantismul romdnesc (pdna la 1840), Ed. Minerva, 
Bucuresti, 1971, p. 113. 74 Inorogul, in primejdiia ce sa afla vadzind 

si inca cdte il asteaptd socotind, 

deodatd in simceaoa a unui munte 

ase de inalt sa sui. /.../ 

lard in vdrvul muntelui 

locul in chipul unii poiene 

cdtva in lung si in lat sa latiia 

si sa deschidea, 

unde ape dulci si rdci curdtoare, 

ierbi sipdsuni infel defel crescdtoare 

sipomi cu livedzi de toatd poama roditoare 

si grddini cuflori in tot chipul de frumoase 

si de tot mirosul mdngdios purtdtoare 

era/.../ 

Inorogul preste toatd dzua 

supt deasd umbra pomilor aciudndu-sd 

si la un loc necldtit asedzindu-sd, 

noaptea numai la locurile pdsunii ducdndu-sd 

si cdteodatd si la prundis 

din munte in ses cobordndu-sd, 

pdnd in dzua 

iardsi la locul aciudrii sale sa afla. 

Intr-acesta chip, 

Inorogul cdtava vreme 

strdmtd sipustnica viata ducdnd . Pe langa perspectiva paradisiacd asupra poienilor 
cu ape reci curgatoare, a livezilor si a gradinilor, care pare 
preromantica si in consonants cu peisajele alexandriene 
din Viata cdmpeneascd, locasul din inaltimea muntelui al 
Inorogului ofera insa si o priveliste tipic romanticd a 
sihastriei montane (devansandu-1 pe Bolliac, dar si o 
intreaga literatura preromantica si romanticd din care ii 
putem aminti pe Rousseau, Young, Florian, Gray, Ossian, 
Wordsworth, Coleridge, Byron, Hugo, Lamartine, 
Chateaubriand, etc): accesul pana la el este dificil, incat 
Hameleonului: 53 Dimitrie Cantemir, Istoria ieroglifica, editie ingrijita de P. P. Panaitescu si I. 
Verdes, studii introductive de Adriana Babeti, Ed. Minerva, Bucuresti, 1997, p. 
201-202. 75 intr-un munteprea inalt 

si locprea aspru si Jam suis afldndu-l, 

i sd pdrea 

cd pre o stdncd inaltd in simceoa muntelui seade, 

iard din toate pdrtile 
prdpdsti, hdrtoape si pdhdrnituri graoznice era, 

atdta cat 
cdutdrii ametald aducea 54 . Preromantismul medieval al lui Cantemir este in 
masura sa ne avertizeze asupra unei atitudini si a unor 
structuri mentale si comportamentale care au coerentd, 
din epoca sa medievald si pana la Eminescu, poate si mai 
tarziu. 54 Idem, p. 249. 76 Alecsandri si Eminescu Am spus, cu putin timp in urma, ca Eminescu se 
inspird mai mult din Legendele lui Alecsandri decat din 
Pasteluri. S-a afirmat de mai multe ori ca Eminescu le 
admirape cele din urma si le citea adesea. 

Este interesant insa de observat ca Eminescu nu 
preia doar imagini statice, nu neaparat picturalitatea il 
atrage, ci parca mai seducatoare pentru el sunt tablourile 
dinamice, care sunt introduse intr-o poveste, pentru ca 
este un dinamism alegoric si care poate evolua spre 
semnificatia insondabild, in vreme ce descriptivul nu 
poate fi atat de addnc reverberant. 

De altfel, el nici nu scrie pasteluri, iar feeria 
peisajului natural eminescian are intotdeauna valente 
alegorice profunde, ceea ce a si permis dezvoltarea unei 
exegeze atat de complexe si excursul critic si eseistic de 
mare profunzime, fara sa mai pomenesc despre 
dezvoltarea unei adevarate filosofii speculative in jurul 
creatiilor eminesciene. 

Din Pasteluri, in afara de cateva sintagme poetice, 
care pot fi luate in considerare in mod comparativ (dar 
care se intampla sa apara si in alte contexte alecsandrine), 
poate singurul pasaj mai extins pe care il putem apropia 
de Eminescu sunt cele doua strofe din Concertul in luncd 
in care se descrie sdrbdtoarea gdzelor (tot un tablou 
dinamic), pe care il dezvolta - acordandu-i si alte 
semnificatii - in Cdlin (file din poveste). 

Basmele, baladele si legendele par sa-1 fi interesat 
mai degraba pe Eminescu, in sensul in care anumite 
imagini plastice din poemele lui Alecsandri s-au 
metamorfozat in binecunoscute versuri si imagini 
eminesciene, de o mult mai vasta, insa, dimensiune a 
semnificatiei, incat aproape ca nici nu mai putem vorbi 
decat de vagi sugestii pe care Eminescu le-a primit de la 
Alecsandri. 

In lirica acestuia, Legenda rdndunicdi si Legenda 
ciocdrliei sunt interpretari culte in versuri ale unor basme 
populare, Dan, cdpitan de plai si Grui-Sdnger sunt 
legende mai mult sau mai putin istorice (un proiect 
dramatic eminescian se intituleaza, de asemenea, Gruie- 77 Sanger), in timp ce poeme ca Valul lui Traian sau Visul 
lui Petru Rares sunt inspirate din cronicile lui Miron 
Costin si, respectiv, Ion Neculce. 

Asa incat sursa legendard oscileaza. 

Ne oprim la cateva exemple. In legenda Insird-te, 
mdrgdrite, cateva versuri ne rememoreaza zborul 
Luceafarului: Cum se duce neoprit / Dorul eel 
nemdrginit! /.../ Cine-n lume, cine poate / Mdrile sd le 
inoate - si ne aducem aminte ca stelele il il inconjor / Ca 
niste mdri, de-a-notul...pe Luceafar. 

In Legenda ciocdrliei, descoperim motivul insulei 
fericite (care ne face sa ne gandim la Cezara si la 
Memento mori), dar si pe eel al umbrei care rdmdne pe 
mal instrdinatd, ca, mai tarziu, in zborurile cosmice din 
Sdrmanul Dionis. 

Tot aici este invocata, in cateva versuri, 
cosmogeneza: De cdnd nu era incd pdmdntul care este, / 
De cdnd tot ce e-n lume era numai poveste / Si raza de 
lumind si razele cdldurei / Erau comori ascunse in haosul 
naturei. 

Ele ne trimit indubitabil la Scrisoarea I si la 
Rugdciunea unui dac, desi nu reprezinta decat o intentie 
vagd de poetizare a cosmogenezei, din partea lui 
Alecsandri. 

Dar tot in acest poem, intr-o simbiozd nemarturisita 
si nedeslusitd cu viziunea literaturii vechi, care percepea 
existenta umand ca pe un fir de pdianjen (Dosoftei, Miron 
Costin), descoperim si invesmantarea tinerei fete, a 
frumoasei Lia - pe care Luceferii, vdzdnd-o, mai viu au 
strdlucit -, cu haine scumpe, usoare, descdntate, / Din 
fire de painjen tesute si lucrate, vestimentatie de matase 
pe care o va pdstra Eminescu in versurile sale si va broda 
filosofic in jurul conditiei feminine si a intensitatii iubirii. 

In Ghioga lui Briar, alte cateva versuri suna 
cunoscut (El, care ziua-ntreagd se-ngdnd cu unpai, / Si-n 
cdnticul de paseri surprinde-un dulce grai, / Ce vis 
frdmdntd gdndu-i, ce taind spune-ades / Si stelelor din 
ceruri, si florilor din ses), amintindu-ne de Codru si 
salon, de dulce-nmiitul al paserilor grai, dar si de 
comunicarea dintre stele, paduri si valuri, neincetata, care 
apare adesea in secvente poetice eminesciene. 

In Legenda rdndunicdi e reiterat motivul 
zburdtorului, iar un pasaj - al scaldatorii in parau - imi 78 evoca o scena asemanatoare din Miron si frumoasa fdrd 
corp. 

Si in acelasi poem intalnim versuri despre zdnele 
ndscute in atmosfera calda, / Ce sub vdpaia lunii in 
lacuri lin se s calda, care ne poarta cu gandul la 
Eminescu: lima varsa peste toate voluptoasa ei vapaie 
{Scrisoarea I) sau dureazd o cdrare de vapaie 
{Scrisoarea IV) ori varsa apelor vapaie (Lasd-ti lumea ta 
uitata). 

In alte versuri: Numai lebedele albe, cdnd plutesc 
incet din trestii, / Domnitoare peste ape, oaspefi linistei 
acestei, / Cu aripele intinse se mai scuturd si-o taie, / 
Cdnd in cercuri tremurdnde, cdnd in brazde de vapaie 
(Scrisoarea IV), Strdfulgerd-n umbrd-i de valuri bdtaie / 
Ajunse in fuga de-a lunei vapaie (Diamantul Nordului), 
etc. 

Asupra optiunilor spre legendd ale lui Eminescu 
ramane sa discutam, poate, altadata. Cup r ins 

Anatolida sau rasaritul lumii [3-39] 

Psalmul 101 la Dosoftei si Heliade [40-43] 

Influente ale liricii engleze romantice in poezia 
pasoptista [44-56] 

Campia transcendentala [57-68] 

Isihia romantica [69-75] 

Alecsandri si Eminescu [76-78] Teologie pentru azi 2011 Editia de fata este o editie 

5 5 9 

online gratuitd 

si e proprietatea 

Dr. Gianina Maria-Cristina Piciorus Ea nupoatefi tipdritd 
si comer cializatd 

5 

fara acordul direct 

al 

Pr. Dr. Dorin Octavian Piciorus, 

5 " 

editorul cartii Dr. Gianina Maria- Cristina Piciorus Teologie pentru azi 

Toate drepturile rezervate